Strata operacyjna wyniosła 3,75 mln USD wobec 7,52 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,37 mln USD w III kw. 2012/2013 r. wobec 33,90 mln USD rok wcześniej.

W okresie I-III kw. roku finansowego 2012/2013 r. spółka miała 5,13 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 22,77 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 104,10 mln USD w porównaniu z 116,31 mln USD rok wcześniej.

Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji (na podstawie danych za 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. W r. obr. 2012 (zakończonym 30 czerwca 2012) odnotowała 165,5 mln USD przychodów (wzrost o 9,7%), a zysk netto sięgnął 38,4 mln USD (wzrost o 4,3%). Produkcja węgla w ostatnim roku obrotowym zwiększyła się o 54,5% do 1,64 mln ton.