35 procent Polaków źle ocenia pracę urzędów skarbowych. Takie są wyniki sondażu, przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej.

41 procent ankietowanych ocenia urzędy skarbowe pozytywnie, a 24 procent nie ma wyrobionego zdania.

Spośród uczestników sondażu samodzielnie rozliczających się z fiskusem, 55 procent skorzystało z jakiejś ulgi lub odliczenia. 52 procent rozliczyło się wspólnie z małżonkiem, 45 procent indywidualnie, a 3 procent rozliczyło się wspólnie z dzieckiem. 62 procent podatników samo zaniosło PIT do urzędu skarbowego, 13 procent wysłało go pocztą, a 5 procent dostarczyło w inny sposób, głównie za pośrednictwem osób trzecich. 20 procent respondentów rozliczyło się przez Internet. To o 8 punktów procentowych więcej, niż w zeszłym roku.

Reklama

Na pytanie, czy łatwo jest wypełnić PIT, 19 procent ankietowanych odpowiedziało, że bardzo łatwo, 35 procent - stosunkowo łatwo, 24 procent - raczej trudno, a 7 procent - że bardzo trudno. 15 procent uczestników sondażu nie miało wyrobionego zdania. 49 procent ankietowanych korzystało przy wypełnianiu deklaracji podatkowej z pomocy rodziny lub znajomych, 38 procent użyło specjalistycznego programu komputerowego, a 26 procent zwróciło się do doradcy podatkowego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-15 maja na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1101 osób.