Aeolus jest na zaawansowanym etapie prac nad lekiem AEOL 10150, którego zastosowaniem ma być przeciwdziałanie zmianom płucnym po silnym napromieniowaniu (Lung-ARS), jak również zwiększanie efektywności leczenia onkologicznego we współdziałaniu z radio- i chemioterapią. Obecnie nie istnieje też żaden lek przeciwko Lung-ARS, co w znacznym stopniu zwiększa śmiertelność po wypadkach o naturze radiologicznej w przemyśle.

"Mamy ponad 150 mln USD rządowego wsparcia dla naszego programu R&D, z czego 118 mln pochodzi od Agencji Zaawansowanych Badań Biomedycznych & Rozwoju [z ang. Biomedical Advanced Research and Development Agency; w skrócie BARDA], dzięki czemu nie „palimy" gotówki inwestorów giełdowych, co jest rzadkością w przypadku spółek biotechnologicznych w fazie rozwoju. Nasza innowacyjna substancja czynna AEOL 10150 nie tylko chroni zdrowe tkanki przed niszczycielskimi efektami promieniowania, nawet jeśli zostanie podana już po napromieniowaniu, ale ma również istotne znaczenie w leczeniu nowotworów" - powiedział prezes spółki John L. McManus, cytowany w komunikacie.

Spółka oczekuje w najbliższych 18 miesiącach wpisania AEOL 10150 w USA na listę substancji do użycia w nadzwyczajnych sytuacjach (Emergency Use Authorization, EUA). Spodziewanym skutkiem mają być istotne zamówienia dla amerykańskich zapasów strategicznych (Strategic National Stockpile).

Spółka szacuje wartość tych zamówień na 100-300 mln USD rocznie i podkreśla, że z tego rodzaju sprzedażą nie wiążą się żadne koszty sprzedaży i marketingu.

"Zamówienia rządowe w USA oznaczałyby szacunkowo możliwość osiągnięcia natychmiastowej rentowności. Istotne jest to, że do sprzedaży w ramach EUA badania skuteczności na ludziach nie są wymagane. Czas osiągnięcia rentowności może istotnie się skrócić, ponieważ dodatkowo AEOL 10150 ma szeroki potencjał zastosowań w leczeniu onkologicznym" – podano także. Jednocześnie wydatki na badania związane z onkologią są minimalizowane dzięki kontraktowi o wartości 118 mln USD z BARDA.

"Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako najbardziej dynamiczny rynek kapitałowy w Europie może być najlepszym miejsce do debiutu dla amerykańskich małych i średnich spółek – przedsiębiorstw które mają szanse być w przyszłości blue-chipami o globalnym zasięgu – powiedział dyrektor ds. rynków międzynarodowych w WDM i wiceprezes Wedbush Securities Europe Andrew Filipek.

Giełdowy debiut Aeolus Pharmaceuticals obsłuży Dom Maklerski WDM

Spółka podała na stronie internetowej, że jej przychody wyniosły 7,3 mln USD, a zysk netto sięgnął 1,7 mln USD w roku obrachunkowym zakończonym 30 września 2012 r. wobec odpowiednio 4,8 mln USD i 0,3 mln USD rok wcześniej.