Unia Europejska rozważa, czy przekazać kontrolę nad dotkniętą skandalami londyńską międzybankową stopą procentową Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Komisja Europejska proponuje przenieść regulacje dotyczące LIBOR-u z Wielkiej Brytanii do Paryża, gdzie siedzibę ma ESMA ponieważ stopy mogą mieć wpływ na banki, administratorów i konsumentów w wielu krajach – wynika z projektu proponowanej regulacji, do którego dotarła agencja Bloomberg.

Nadzór nad „niektórymi kluczowymi stopami międzybankowymi”, realizowany przez narodowego regulatora „nie będzie skuteczny i efektywny w kwestii odpowiedniej reakcji na ryzyka, które stwarzają kluczowe stopy procentowe” – czytamy we wspomnianym dokumencie. „Autoryzacja i kontrola są najbardziej efektywnie prowadzone przez ESMA”.

Reklama

>>> Czytaj też: WIBOR stawką marzeń

Globalni regulatorzy pracują nad alternatywami dla LIBOR-u po tym, jak władze amerykańskie i brytyjskie wykryły próby manipulowania tą podstawową stopą przez banki. Royal Bank of Scotland, UBS i Barclays zostały ukarane grzywnami na łączną kwotą 2,5 mld dolarów. Nadal są prowadzone śledztwa wobec ponad dziesięciu firm.

Według propozycji KE, regulatorzy będą mogli również zmusić banki do udziału w panelach, które przekazują dane istotne dla ustalana stopy międzybankowej.

Większa przejrzystość

Propozycje komisji stworzą „reguły dobrego zarządzania” w celu zapewnienia „większej przejrzystości, ograniczenia konfliktu interesów i gwarantowania reprezentatywności benchmarku” – podkreśla Chantal Hughes, rzeczniczka Michela Barniera, unijnego komisarza ds. usług finansowych.

Pojawią także zasady nadzoru stop procentowych wsparte odpowiednimi sankcjami – oświadczyła rzecznika komisarza nie wdając się w szczegóły planu.

Rzecznicy ESMA i brytyjskiego urzędu finansowego nadzoru FCA, który obecnie kontroluje LIBOR, uchylili się od komentarzy. Natomiast Martin Wheatley, szef FCA, powiedział w marcu, że nadzór na LIBOR-em, który wcześniej nie był regulowany, zostanie przekazany w gestię jego urzędu. Obecnie niezależny komitet poszukuje administratora odpowiedzialnego za sprawy stóp, który będzie zatwierdzać dane przekazywane dla tworzenia stopy procentowej oraz monitorować podejrzane zachowania.