Kwoty 26,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 776,5 mln euro z Funduszu Spójności wesprą budowę II linii metra w Warszawie oraz zakup taboru kolejowego dla obsługi podwarszawskich połączeń.

Budowany obecnie centralny odcinek drugiej linii, znajduje się w centrum miasta i ma 6,7 km długości. Składa się z 7 stacji oraz tunelu o długości 400 metrów, który łączy istniejącą linię metra z nową. W ramach projektu zostaną zainstalowane także nowoczesne systemy telekomunikacji, poboru opłat oraz sterowania ruchem pociągów. Realizacja projektu już się rozpoczęła i ma zostać zakończona w 2014/2015 roku.

Na początku kwietnia Europejski Bank Inwestycyjny udzielił wsparcia w wysokości 1 mld zł (ok. 238 mln euro) na budowę centralnego odcinka nowej linii warszawskiego metra. EBI wspiera także rozbudowę istniejącej stacji techniczno-postojowej metra na Kabatach, która ma pomieścić dodatkowy tabor przewidziany do obsługi nowej linii.

Budowa II linii warszawskiego metra podzielona została na dwa podprojekty: roboty przygotowawcze, budową stacji centralnej, rozwój infrastruktury technicznej i zakup 35 pociągów. Projekt ma zostać ukończony do końca 2014 r.

Zakup taboru kolejowego obejmuje natomiast 14 pociągów dla podmiejskiej kolei w Warszawie.