Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wypłaciła poszkodowanym przedsiębiorcom łącznie 791 mln zł do 1 lipca br., podała Dyrekcja w komunikacie.

"W sumie 791,1 mln zł z czego 142,8 mln zł na podstawie Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności (specustawa) oraz 648,3 mln zł w ramach określonej Kodeksem Cywilnym tzw. 'solidarnej odpowiedzialności' wpłynęło na konta przedsiębiorców" - głosi komunikat.

GDDKiA jako przedstawiciel Skarbu Państwa nie tylko wypłaca poszkodowanym ale też, na podstawie zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania przez ubezpieczyciela oraz na podstawie potrąceń z bieżących płatności, odzyskuje pieniądze od nierzetelnych wykonawców. Wypłat w pierwszej kolejności dokonuje się poprzez potrącenia z wzajemnych wierzytelności wykonawcy (bieżące faktury za wykonane zadania), następnie poprzez wykorzystanie wypłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w ostateczności wejście na drogę sądową czyli złożenie pozwu o zapłatę lub zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, podano również.

GDDKiA przypomina, że 27, 28 czerwca i 1 lipca br. GDDKiA otworzyła terminy na zgłoszenia od dostawców i usługodawców, którzy wykonywali pracę na kontraktach gdzie budowały Apine Bau i FCC Construccion.

>>> Czytaj również: Most w Mszanie: GDDKiA nie dowierza Alpine Bau