Rynek cloud computingu w Polsce wzrośnie o 28% r/r i będzie wart 300 mln zł na koniec 2013 roku, według najnowszego raportu PMR "Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017". 

"W 2013 r. dynamika wynosić będzie 28%, pomimo spadku o 5 pkt proc. w stosunku do 2012 r. Obniżenie dynamiki nie oznacza jednak zmniejszenia zainteresowania klientów końcowych tym modelem. Wręcz przeciwnie, popyt z roku na rok jest coraz wyższy, a spadek dynamiki jest przede wszystkim wynikiem powiększenia bazy" - czytamy w raporcie

PMR wskazuje, że wartość rynku cloud computingu w Polsce, obejmującego zarówno usługi wdrażane w modelu chmury prywatnej, jak i publicznej w 2012 r. wyniosła 234 mln zł. 

"Pomimo znacznych różnic w modelu wdrożenia oraz dostarczania technologii i poziomu jej adopcji przez firmy duże oraz małe i średnie, można nadal uznać, że jest to rynek młody. Przekłada się to, jak wspomniano, na wysoką dynamikę. W rezultacie, w 2013 r. rynek osiągnie wartość 300 mln zł" - czytamy dalej.

Czytaj więcej o Cloud Computing »