W I półroczu br. wartość sprzedaży wyniosła 6.115 mln zł wobec 6.547 mln zł rok wcześniej (spadek o 7% r/r).

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych za pośrednictwem Open Finance w II kw. br. wyniosła 1.216 mln zł wobec 1.506 mln zł rok wcześniej. W I półroczu spółka pośredniczyła w kredytowaniu na kwotę 2.444 mln zł w porównaniu z 3.220 mln zł rok wcześniej (spadek o 24% r/r).

Wartość zrealizowanych za pośrednictwem OF inwestycji wyniosła 1.583 mln zł w II kw. 2013 r. w porównaniu z 1.569 mln zł rok wcześniej. W I półroczu kwota ta wzrosła do 3.493 mln zł wobec 3.316 mln zł w analogicznym okresie 2012 r. (tj. o 5 r/r).

W II kwartale liczba transakcji na rynku nieruchomości, w których uczestniczył Home Broker wyniosła 2.718 wobec 2 387 rok wcześniej, a ich wartość wyniosła odpowiednio 649 mln zł w porównaniu z 642 mln zł rok wcześniej, podała także spółka.

W I półroczu 2013 roku liczba transakcji wyniosła 5.097 wobec 4,704 rok wcześniej (wzrost o 8% r/r), zaś ich wartość sięgnęła odpowiednio 1.209 mln. zł wobec 1.289 mln. zł rok wcześniej (spadek o 6% r/r).