Protektor, LZPS

Protektor zawarł warunkową umowę sprzedaży 100 % udziałów spółki zależnej - "Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Sp. z o.o. w likwidacji". Kupującym jest osoba fizyczna, obywatel Polski, poinformował Protektor w komunikacie. „Zastrzeżenie warunku w umowie sprzedaży udziałów dotyczy uzależnienia skuteczności rozporządzenia udziałami LZPS od spełnienia się łącznie następujących przesłanek: uzyskanie zgody na zbycie udziałów LZPS w formie uchwały wydanej przez radę nadzorczą Protektor S.A, zapłata przez kupującego ceny ustalonej w umowie, nie później niż do dnia 15 sierpnia 2013 roku" – podano w komunikacie. Protektor poinformował, że wartość powyższej transakcji nie spełnia kryterium umowy znaczącej. „Transakcja ta nie będzie miała ujemnego wpływu na bieżący rachunek wyników Protektor S.A., gdyż w roku 2011 dokonano 100% odpisu aktualizującego na ww. udziały" – podano także. Sprzedaż udziałów LZPS jest kolejnym etapem przygotowywania w ramach procesu poszukiwania dla Protektora inwestora strategicznego. Transakcja ta wynika z zalecenia IMAP Access 2 Sp. z o.o. - doradcy inwestycyjnego w tym procesie.

Agroton

Standard & Poor's Ratings Services obniżył długoterminowy rating korporacyjny Agrotonu do SD (selective default) z CCC i jednocześnie usunął go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, podała agencja w komunikacie. S&P poinformował też, że obniżył rating obligacji spółki o wartości 50 mln USD do D (default) z CCC i usunął go z listy obserwacyjnej. >>>>

Global Energy

Reklama

Global Energy rozpoczęło skup akcji własnych, realizując uchwałę akcjonariuszy z 26 czerwca br., podała spółka w komunikacie. >>>>

Cinema City, Ronsona

ITR 2012 B.V. oraz U. Dori Group, spółki zależne Cinema City International (CCI) zawarły umowę z GE Capital Real Estate dotyczącą pośredniego nabycia poprzez spółkę celową będącą własnością GEC RE 41.800.000 akcji spółki Ronson Europe N.V. stanowiących 15,3% kapitału zakładowego Ronsona. Zamknięcie transakcji o wartości ok. 29,2 mln zł planowane jest na listopad tego roku, podało CCI w komunikacie. >>>>

Cinema City, którego spółka zależna wraz z partnerem zwiększyła udział w Ronson Europe do 79,56%, liczy, że Ronson będzie rozwijał działalność realizując nowe projekty na posiadanej bazie gruntów, a także na nowych działkach, poinformował prezes Cinema City Moshe J. Greidinger. "Jesteśmy przekonani, że Ronson będzie rozwijał działalność realizując nowe projekty na posiadanej bazie gruntów, a także na nowych działkach. Dla Cinema City ta transakcja przyniesie znaczący jednorazowy dochód finansowy, a następnie wyższy udział w przyszłych zyskach Ronsona w dalszej działalności tej spółki" - powiedział Greidinger, cytowany w komunikacie.

Grupa Magellan

Grupa kapitałowa Magellan podpisała umowy o łącznej wartości 914,11 mln zł w I poł. br., co stanowi wzrost o o 22% r/r. Zawarte umowy dotyczyły finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności podmiotów działających na rynku medycznym w Polsce oraz na terenie Czech i Słowacji, podała spółka w komunikacie. "W okresie pierwszego półrocza 2013 wartość kontraktacji bilansowej Grupy Kapitałowej Magellan wyniosła 577.280 tys. zł i była wyższa o 121.246 tys. zł, tj. o 27% w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w okresie 6 miesięcy 2013 roku wynosiła 336.833 tys. zł i była wyższa o 44.291 tys. zł, tj. o 15% od kontraktacji okresu porównywalnego" - głosi komunikat. >>>>

Lux Med, Swissmed

Lux-Med i główny akcjonariusz spółki Swissmed Centrum Zdrowia - spółka prawa szwajcarskiego TF Holding, zakończyły negocjacje dotyczące nabycia 33.890.482 akcji TF Holding, stanowiących 55,39% ogólnej liczby akcji przez Lux Med., podał Swissmed w komunikacie. >>>>

Pragma Faktoring

Portfel wierzytelności Pragma Faktoring wyniósł 94,22 mln zł na koniec czerwca 2013 r. wobec 94,06 mln zł rok wcześniej. W strukturze portfela nadal dominuje faktoring, stanowiąc 54% wszystkich usług, poinformowała spółka w komunikacie. Wartość kontraktacji Pragma Faktoring osiągnęła w II kw. poziom 92,7 mln zł, co oznacza 11% wzrostu w skali roku. Kontraktacja z tytułu faktoringu wzrosła o 37% w skali roku do 87 mln zł. Najczęściej sprzedawaną usługą był faktoring z regresem, którego wartość wyniosła 60,79 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 30% r/r.

Zobacz też rekomendacje

Qumak

Qumak podpisał z Województwem Dolnośląskim umowę na opracowanie, wykonanie i wdrożenie portalu e-DolnySlask wraz z infrastrukturą informatyczną, podała spółka w komunikacie. Wartość kontraktu to 53,60 mln zł netto. >>>>

Inter Cars

Goodman wybuduje w Sosnowcu magazyn o powierzchni 28.844 m2 dla firmy logistycznej ILS, należącej do Grupy Inter Cars. Umowa najmu została podpisana na 10 lat, podał Goodman w komunikacie. "Magazyn będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb ILS, a jego przeznaczeniem będzie magazynowanie i dystrybucja części samochodowych na rzecz Inter Cars. Będzie obejmował 27.844 m2 powierzchni magazynowej oraz 1.000 m2 powierzchni biurowej" - głosi komunikat. Nowy obiekt będzie zlokalizowany w miejscowości Maczki Bór w odległości 10 km od Sosnowca, blisko dobrze rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej, w tym drogi S1 oraz autostrady A4.

PKN Orlen

PKN Orlen mógł odnotować od 330 mln zł straty netto do 33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2013 r. przy konsensusie na poziomie 150 mln zł straty wobec 5 mln zł straty w analogicznym okresie 2012 roku, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews.>>>>