"Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2013 roku wyniesie w Polsce 1,2 proc., co oznacza, że będzie ono niższe niż w roku ubiegłym. Po słabym pierwszym półroczu, w drugiej połowie roku oczekiwać można ożywienia w gospodarce - w trzecim kwartale tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 1,5 proc., natomiast w czwartym 1,9 proc." - czytamy w kwartalnych prognozach Instytutu.

Według szacunków IBnGR, w II kw. 2013 roku tempo wzrostu PKB wyniosło 0,7 proc. r/r. Po pięciu kwartałach tendencji spadkowej nastąpiło zatem zatrzymanie spadku tempa wzrostu gospodarczego.

"Rolę głównego czynnika wzrostu gospodarczego w drugim kwartale przejął popyt krajowy. Traktować należy to jako pozytywny sygnał płynący z gospodarki, jako że w poprzednich czterech kwartałach wkład popytu krajowego w tworzenie wartości dodanej był ujemny. Tempo wzrostu popytu krajowego w drugim kwartale Instytut szacuje na 0,5 proc." - napisano w materiale.

Instytut podkreśla jednocześnie, że przyspieszenie wzrostu w drugiej połowie roku będzie wynikiem wyraźniejszego wzrostu popytu krajowego, a w szczególności spożycia indywidualnego.

"W 2014 roku koniunktura gospodarcza w Polsce będzie się nadal poprawiać. Według prognozy Instytutu, tempo wzrostu PKB w przyszłym roku wyniesie 2,6 proc." - czytamy dalej.

W maju br. IBnGR prognozował, że wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 1,2 proc., zaś w przyszłym roku przyspieszy do 2,5 proc.

>>> Polecamy: Kult wzrostu. PKB to złoty cielec współczesnej ekonomii