Jest to wynik gorszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 422 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 416-427 mln zł zysku.

Zysk operacyjny wyniósł 746 mln zł wobec 321 mln zł straty rok wcześniej. P { margin-bottom: 0.21cm; }

Wynik EBITDA wzrósł w II kw. br. o prawie 500 proc. osiągając 1,36 mld zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6.535 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 5.818 mln zł rok wcześniej.

"Znaczący wpływ na wyniki finansowe miało rozpoczęcie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na dwóch naszych strategicznych inwestycjach. To utwierdza nas w przekonaniu, że upstream jest tym obszarem, na którym trzeba zintensyfikować działania" - powiedział p.o. prezesa Jerzy Kurella, cytowany w komunikacie.

Reklama

Podkreślił, że PGNiG zanotowało poprawę wyników w pozostałych segmentach. "Jest to istotne w kontekście czekających nas wyzwań związanych m.in. z liberalizacją rynku gazu, do której intensywnie się przygotowujemy" - podsumował.

Według analityków, spółka mogła osiągnąć wynik operacyjny w wysokości 566-788 mln zł zysku, przy konsensusie na poziomie 677 mln zł zysku. Szacowali oni, że przychody spółki w ostatnim kwartale wyniosły 6.013-6.516 mln zł, przy konsensusie na poziomie 6.264 mln zł.

W okresie I-II kw. 2013 r. spółka miała 1.428 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 16.790 mln zł w porównaniu z 14.764 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 1.424 mln zł wobec 147 mln zł straty rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na GPW od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i zagranicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą. W swojej spółce zależnej PGNiG Termika produkuje energię elektryczną i ciepło.