Zarząd Komputronika rekomenduje wypłatę 957 tys. zł, czyli 0,1 zł na akcję, dywidendy za rok obrachunkowy od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 roku, podała spółka w komunikacie.

"W związku z wypracowaniem w roku obrachunkowym 2012 (od 1 kwietnia 2012r. do 31 marca 2013r.), zysku netto w wysokości 4.613.149,30 zł zarząd zaproponował podział zysku w następujący sposób: przeznaczyć na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 957.234,90 zł, co daje 0,10 zł dywidendy na jedną akcję; przeznaczyć na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 3.655.914,40 zł" – czytamy w komunikacie.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na GPW od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. Po trzech kwartałach roku finansowego 2012/2013 (tj. 1 kwietnia - 31 grudnia 2012 r.) Komputronik miał 864 mln zł skonsolidowanych przychodów.