"Po rozpatrzeniu wniosku spółki M Development S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki (...) począwszy od dnia 19 sierpnia 2013 r. do dnia 5 września 2013 r. (włącznie)" - głosi komunikat.

Zlecenia maklerskie na akcje spółki, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 16 sierpnia 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. W okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje M Development nie będą przyjmowane, podano również.

Spółka M Development prowadzi działalność developerską w zakresie budownictwa mieszkaniowego.