Impexmetal odnotował 18,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 22,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,39 mln zł wobec 28,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 538,51 mln zł w II kw. 2013 r. wobec 517,78 mln zł rok wcześniej.

W I poł 2013 r. spółka miała 38,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 44,78 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1094,31 mln zł w porównaniu z 1075,14 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2013 r. wyniósł 28,52 mln zł wobec 57,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych. Spółka od połowy lat 70-tych przeprowadza transakcje na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), a pod koniec lat 80-tych poszerzyła swoją działalność o produkty stalowe. W skład grupy kapitałowej Impexmetal wchodzi około 70 firm, krajowych i zagranicznych, operujących przede wszystkim w sektorze metali nieżelaznych. Od czerwca 1997 roku akcje Impexmetalu są notowane na warszawskiej giełdzie.