Korea Południowa przygotowała listę 500 osób, które najprawdopodobniej pod koniec września będą mogły spotkać się ze swoimi krewnymi z Północy. Do wznowienia programu łączenia rodzin ma bowiem dojść między 25, a 30 września. Program rozpoczął się w 2000 roku. Przez 10 lat 18-krotnie organizowane były spotkania rodzin, które po zakończeniu wojny koreańskiej rozdzieliła strefa zdemilitaryzowana. Program przerwano w 2010 roku po tym, jak pogorszyły się relacje Północy z Południem. Wrześniowe spotkanie będzie pierwszym od trzech lat. 

Szacuje się, że w Korei Południowej mieszka 600 tysięcy osób, które mają swoich krewnych na Północy.