Jednakże w związku z zawirowaniami z polskim budżetem wycofanie się z lutowej poprawy było jak najbardziej uzasadnione.

Dzisiejszy dzień ze względu na święto na Wyspach powinien być spokojny o ile odczyt bezrobocia dla Polski nie zaskoczy obserwatorów.

W piątek agencja ratingowa Fitch obniżyła perspektywę ratingu Polski w walucie zagranicznej z pozytywnej do stabilnej. Sam rating pozostał na niemienionym przyzwoitym poziomie A-, jednakże od lutego jego perspektywa była pozytywna. Zmiany wynikają z niepokojów związanych z polityką fiskalną i modyfikacji niektórych prognoz spowodowanych nowelizacją budżetu. W tym kontekście wymieniono przede wszystkim deficyt sektora finansów publicznych oraz zawieszenie progów ostrożnościowych.

Na rynku nie widać negatywnych reakcji inwestorów na tę informację, jednakże nie jest wykluczone, że spowodowane jest to faktem, że mamy obecnie i tak już dość wysoką rentowność polskich obligacji. W przypadku 10-letnich są to obecnie okolice 4,33 proc. i poziom ten może w sobie już zawierać taką zmianę.

Również w piątek poznaliśmy odczyt PKB za II kwartał u naszego zachodniego sąsiada. Przy oczekiwaniach na poziomie 0,5 proc. odczyt wyniósł 0,9 proc. co ucieszyło rynki. Ten sam odczyt dla Wlk. Brytanii wyniósł 1,5 proc. jednakże tutaj był niemal dokładnie zbieżny z oczekiwaniami. Co ciekawe publikacja tych danych była początkiem silnego ruchu umacniania się złotówki względem funta.

W dniu dzisiejszym przypada Letnie Święto Bankowe w Wlk. Brytanii. Jest to dodatkowy dzień wolny przypadający na ostatni poniedziałek sierpnia, podczas którego nie działają banki. W efekcie możemy się spodziewać, że początek tygodnia nie będzie charakteryzował się zwiększoną zmiennością pod nieobecność Londynu.

Dzisiejszy kalendarz danych makroekonomicznych zawiera tak naprawdę jeden ważny odczyt. O godzinie 10:00 poznamy stopę bezrobocia dla Polski. Analitycy oczekują spadku względem poprzedniego miesiąca o 0,1 proc. i osiągnięcia poziomu 13,1 proc. Warto obserwować rynek wtedy, gdyż odczyt ten jeżeli będzie wyraźnie odmienny od oczekiwań może rozpocząć istotny ruch na rynku.

Komentarze walutowe przygotowują dealerzy Grupy Internetowykantor.pl i Walutomat.pl.

Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu internetowykantor.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią “rekomendacji” lub “doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Zgodę autorów na publikowanie raportów można uzyskać pisząc na adres biuro@internetowykantor.pl