„Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy PKN Orlen i jednostkami zależnymi PKN Orlen, a spółkami należącymi do grupy Gunvor w okresie od 1 września 2012 roku do 27 sierpnia 2013 roku wynosi około 2 475 mln zł. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową Orlen a spółkami z grupy Gunvor zawierane były na zakup produktów i ropy naftowej" – czytamy w komunikacie.

Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. W 2012 r. łączny przerób ropy naftowej w grupie wyniósł 27,9 mln ton