Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła też założenia do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zmieniła również rozporządzenie regulujące określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

91,5 mld zł na nowe wojsko

Rząd ustanowił nowy program wieloletni „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”. Program będzie finansowany z budżetu państwa. Jego koszt w latach 2014-2022 wyniesie 91 miliardów 500 milionów złotych. Niespełna 16 miliardów zostanie wydane w latach 2014-2016.

Większość zawartych w nim programów operacyjnych ma być realizowana z udziałem potencjału polskiego przemysłu obronnego. Proces ma unowocześnić uzbrojenie i sprzęt wojskowy. Nadzór nad realizacją Programu będzie sprawował minister obrony narodowej.

Nowe przepisy dot. zużytego sprzętu

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. W projekcie nowej ustawy zostaną przedstawione zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, które zapewnią jego zbieranie, a także przetwarzanie w sposób bezpieczniejszy dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Nowa ustawa zobowiąże sprzedawców detalicznych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 metrów kwadratowych, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 centymetrów. W praktyce oznacza to, że będzie można oddać do sklepu małe sprzęty na przykład suszarkę, elektryczną szczoteczkę do zębów - bez konieczności nabycia w nim nowego towaru.