"Wśród jego składowych najbardziej poprawiły się oceny przyszłej i obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 3,2 i 1,6 p. proc.), natomiast pogorszyły oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,4 p. proc.) oraz oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,2 p. proc.)" - głosi komunikat Głównego Urzędu Statystycznego.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,8 pkt proc. w stosunku do sierpnia br. i wyniósł -31,0 pkt (wobec -40,6 pkt rok wcześniej), podał GUS.

"Wzrost poziomu wskaźnika jest wynikiem przede wszystkim poprawy oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Pozostałe składowe WWUK pozostały na podobnym poziomie (zmiany nie przekroczyły 0,2 p. proc.)." - czytamy dalej w materiale.