Andrzej Olik jest absolwentem Politechniki Gdańskiej.

Karierę zawodową rozpoczął w zakładach graficznych w Gdańsku, zajmując stanowisko głównego energetyka (1979–1994). Następnie pracował w Filharmonii Bałtyckiej jako kierownik biura organizacji pracy (1994–1996).

Od 1997 do 2011 r. zajmował stanowisko inżyniera ds. realizacji i utrzymania sieci w Polkomtelu. W ostatnim czasie (2011–2012) zajmował stanowisko dyrektora ds. technologii w Eko Dolinie.