Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Marvipol

Inwestorzy objęli 4,63 mln nowych akcji serii J Marvipolu po cenie emisyjnej 4,50 zł za jeden walor oraz 3,26 mln istniejących akcji, sprzedawanych przez kontrolowaną przez głównego akcjonariusza cypryjską spółkę Cosinda. Tym samym w ofercie prywatnej sprzedano łącznie ponad 7,8 mln akcji za łączną kwotę 35 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. „W ramach objętych subskrypcją 4.628.452 akcji serii J, 32 podmioty złożyły zapisy na 4.628.452 akcje w cenie emisyjnej 4,50 PLN za każdą akcję i dokonały wpłat na ich objęcie. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 20.828.034 PLN (…)"- podała spółka w komunikacie. W ofercie prywatnej sprzedano łącznie ponad 7,8 mln nowych i istniejących akcji Marvipolu 4,63 mln akcji nowej emisji oraz 3,26 mln istniejących akcji, sprzedawanych przez kontrolowaną przez głównego akcjonariusza cypryjską spółkę Cosinda.

Marvipol sprzedał 203 mieszkania i lokale użytkowe w III kwartale br., z czego w samym wrześniu 107 - oba wyniki były rekordowe, podała spółka w komunikacie. W wynikach spółki coraz większy udział ma średni i wyższy segement mieszkań, jednak planowane inwestycje zwiększą ofertę także mieszkań popularnych. "Grupa Marvipol, w tym również jej segment deweloperski, ma za sobą udane 9 miesięcy. Reorganizacja biznesu, w tym struktur sprzedażowych oraz koncentracja na najbardziej perspektywicznych segmentach działalności sprawiają, że wyniki Grupy ulegają poprawie na wszystkich płaszczyznach. Rosnąca sprzedaż mieszkań to zasługa niezmiennie wysokiej jakości oferty Marvipol, postępu w pracach budowlanych na flagowych inwestycjach Grupy oraz efektywne działania marketingowe, zwiększające świadomość marki Marvipol i naszej mieszkaniowej oferty" - powiedział wiceprezes Marvipolu Sławomir Horbaczewski, cytowany w komunikacie.

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal znalazł partnera w Niemczech, z którym dokończy budowę odcinka autostrady A1 ze Strykowa do Tuszyna, ustalił "Dziennik Gazeta Prawna". Spółka potwierdza jedynie, że prowadzi rozmowy z zagranicznym partnerem.>>>>

UniCredit, Bank BGŻ

UniCredit, główny akcjonariusz Banku Pekao, złożył wstępną ofertę na zakup Banku BGŻ i sonduje inwestorów w kwestii możliwości sprzedaży aktywów na Ukrainie, poinformował prezes UniCredit Federico Ghizzoni. >>>>

Bogdanka

Prairie Downs Metals, australijska firma inwestująca w projekty poszukiwawczo-wydobywcze, zmierza do budowy kopalni węgla na Lubelszczyźnie, w sąsiedztwie funkcjonującej kopalni Lubelskiego Węgla Bogdanka, podał "Puls Biznesu". "Mamy tu węgiel, mamy wykwalifikowaną siłę roboczą, a patrząc na Bogdankę i inne firmy węglowe działające w Polsce - mamy też przekonanie, że nawet w czasach trudnych dla węgla będziemy tu w stanie osiągać zyski" - powiedział prezes Prairie Downs Ben Stoikovich, cytowany przez gazetę. Oprócz czterech koncesji poszukiwawczych w Polsce (Kulik, Syczyn, Kopina i Cyców, których zasoby węgla kamiennego szacuje się na 1,57 mld ton) spółka ma tylko dwa projekty w Australii, podał też "PB".

Lubelski Węgiel Bogdanka zanotowała w III kwartale 2013 roku wydobycie w wysokości 2,16 mln ton, czyli o 13,9% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. Łączne wydobycie po trzech kwartałach 2013 roku wyniosło 6,24 mln ton, czyli było wyższe o 2,8% r/r.>>>>

MCI

MCI Managemen.wstępnie szacuje, że skonsolidowy wyniku netto Grupy Kapitałowej na koniec III kwartału 2013 r. wyniesie 168 mln zł, podała spółka w komunikacie. "Zarząd MCI Management dokonał przeglądu wyników wycen spółek portfelowych oraz certyfikatów i innych danych finansowych za okres kończący się 30 września 2013. Na podstawie tych szacunków zarząd informuje, że skonsolidowany wynik finansowy netto po trzech kwartałach 2013 roku estymowany jest na ok. 168 mln zł, a wielkość wskaźnika aktywów netto na akcję (NAV/akcję) wyniesie ok. 11,9 zł/akcję" - czytamy w komunikacie. MCI miał 91,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2013 r. wobec 30,06 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,78 mln zł w 2013 r. wobec 18,28 mln zł rok wcześniej.

Immofinanz

Akcjonariusze Immofinanz zatwierdzili wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 euro na akcję za rok finansowy 2012/13, podała spółka w komunikacie. Decyzja ta była zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu i rady nadzorczej. >>>>

Kino Polska

Kino Polska zawarło umowę z KPTV Media dotycząca sprzedaży słowno-graficznego znaku towarowego "PL Kino Polska", podała spółka w komunikacide. Wartość transakcji wyniosła 40,0 mln zł netto. Obie spółki należą do grupy kapitałowej Kino Polska TV S.A. "Na mocy tejże umowy sprzedający przeniósł na kupującego prawo ochronne na znak towarowy, a kupujący prawo to nabył w pełnym zakresie za cenę w wysokości 40.000.000,00 zł netto.Cena nabycia prawa ochronnego na znak towarowy, powiększona o podatek VAT według właściwej stawki, płacona będzie przez Kupującego w miesięcznych ratach, w terminie i wysokości określonej w umowie" - czytamy w kominikacie. Wartość ewidencyjna znaku towarowego w księgach rachunkowych sprzedającego na dzień zawarcia umowy wynosiła 39.084.000,00 zł.Źródłem finansowania nabycia znaku towarowego przez KPTV Media Sp. z o.o. są środki własne, podano także.

Dom Development

Sprzedaż Dom Development wzrosła do 414 mieszkań w III kwartale, wobec 386 lokali sprzedanych kwartał wcześniej. Łączna sprzedaż dewelopera w ciągu trzech kwartałów 2013 r. wyniosła 1 139 mieszkań, podała spółka w komunikacie. Kolejny kwartał "nie powiniem przynieść większych zmian na rynku". "W trzecim kwartale 2013 r. zaobserwowaliśmy kontynuację trendów z drugiego kwartału tego roku. Wciąż dużym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania o podwyższonym standardzie oraz mieszkania na projektach zakończonych. Warte odnotowania zmiany zaszły natomiast w strukturze finansowania zakupów nieruchomości. W pierwszym i drugim kwartale 2013 r. zaobserwowaliśmy istotny wzrost aktywności klientów kupujących za gotówkę, zaś w trzecim kwartale udział zakupów z wykorzystaniem kredytu wzrósł, zbliżając się do długookresowej średniej wynoszącej ok. 70%" - powiedział prezes Dom Development Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie.

Grupa Robyg

Spółki Grupy Robyg zakontraktowały 476 mieszkań w III kw. 2013 r., z uwzględnieniem rezygnacji, podała spółka w komunikacie. "Zarząd Robyg S.A. (...) niniejszym informuje, że liczba zakontraktowanych lokali w III kwartale 2013 r. przez spółki z Grupy Kapitałowej Robyg S.A. realizującej inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku wyniosła łącznie 476 umowy, po uwzględnieniu rezygnacji klientów" - głosi komunikat.

Polnord

Grupa Polnord przekazała 376 mieszkań od początku bieżącego roku, z czego 130 w samym III kwartale, podała spółka w komunikacie. W ostatnim kwartale br. spółka planuje wydać 500-550 mieszkań, co ma pozwolić na realizację wcześniejszych szacunków 900-950 przekazanych lokali w całym 2013 roku. "Polnord SA informuje, iż w okresie od 1 stycznia do 30 września 2013 r. Grupa Kapitałowa Polnord przekazała klientom 376 lokali, z tego 130 lokali zostało przekazanych w III kwartale 2013 r., głównie na projektach deweloperskich zlokalizowanych w Trójmieście, Wrocławiu i Szczecinie" - głosi komunikat.

KGHM

KGHM Polska Miedź nie widzi obecnie potrzeby wprowadzania korekty prognoz na ten rok, poinformował wiceprezes KGHM ds. finansowych Jarosław Romanowski.>>>>

Vantage Development

Vantage Development sprzedał w III kw. tego roku 57 mieszkań wobec 29 rok wcześniej, zaś w ciągu trzech kwartałów spółka podpisała 130 umów sprzedaży w porównaniu z 62 rok wcześniej, poinformowała spółka w komunikacie. Vantage Development podał, że na sprzedaż kwartalną składały się trzy projekty spółki: Centauris I i II oraz Promenady Wrocławskie I, przy czym ten ostatni wpłynął na poziom sprzedaży w największym stopniu. "Bardzo nas cieszy wysoka sprzedaż mieszkań od początku tego roku i w samym trzecim kwartale. (…) Na tej podstawie już teraz możemy twierdzić, że w tym roku istnieje realna szansa pobicia ubiegłorocznego rekordu sprzedaży Vantage Development – zwłaszcza, że poszerzamy właśnie naszą ofertę o kolejne projekty. Kolejny etap Promenad Wrocławskich, który właśnie trafił na rynek, został bardzo dobrze przyjęty i cieszy się dużym zainteresowaniem klientów" – powiedział prezes Edward Laufer, cytowany w komunikacie.

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), spółka zależna od PGE, zawarła umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na dostawy gazu ziemnego zaazotowanego, wydobywanego ze złóż PGNiG do EC Gorzów dla potrzeb nowego bloku gazowo-parowego. Szacunkowa wartość netto umowy na dzień jej podpisania wynosi ok. 3 mld zł, poinformowało PGE w komunikacie. Umowa została zawarta na okres 20 lat, licząc od terminu rozpoczęcia dostaw gazu, który uzależniony jest od daty oddania nowego bloku do eksploatacji. "Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 3 mld zł. Roczna wielkość dostaw gazu będzie wynosić 281 mln m3 rocznie" - powiedział p.o. prezesa PGNiG Jerzy Kurella podczas konferencji prasowej.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie zdecyduje się na kolejne duże inwestycje w energetykę, jeśli nie będzie po stronie rządu czy parlamentu wsparcia po stronie wysoko efektywnej kogeneracji, wynika z wypowiedzi p.o. prezesa PGNiG Jerzego Kurelli.>>>>

PKP Energetyka, PGNiG

PKP Energetyka ostro przygotowuje się do walki z PGNiG o klientów biznesowych. Firma z kolejowej grupy otrzymała właśnie koncesję na obrót gazem.>>>>

PHN

Polski Holding Nieruchomości (PHN) oraz firma deweloperska Hochtief Development Poland planują przygotowanie koncepcji projektu wieżowca przy ul. Świętokrzyskiej w Warszawie w ciągu kilkunastu miesięcy, a zrealizowanie projektu w 4-5 lat, poinformowali przedstawiciele spółek. Według słów przedstawicieli spółek, projekcja finansowania będzie przygotowywana jednocześnie z koncepcją wizualizacji i przeznaczenia. "Jak w tego typu projektach, w dużej części skorzystamy z finansowania dłużnego. Uważam, że nie będziemy mieli kłopotów z jego pozyskaniem. Nakłady będą zależały od finalnej wersji projektu" - powiedział p.o. prezesa PHN Artur Lebiedziński. "Mamy nadzieję, że projekt powstanie za ok. 4-5 lata. Ostateczna koncepcja projektu ma być ponadczasowa" - dodał członek zarządu Hochtief Development Poland Piotr Stark.

Arteria

Ostateczna wartość dywidendy za 2012 rok jaką wypłaci Arteria wynosi 0,4 zł na akcję. Spółka chce zwiększać jej wysokość przypadającą na jedną akcję w każdym kolejnym roku, poinformował agencję ISBnews prezes Arterii Marcin Marzec. >>>>

Gino Rossi

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 21,3 mln zł we wrześniu, co oznacza wzrost o 10 proc. w skali roku. Od stycznia do końca września sprzedaż sięgnęła 150,7 mln zł i była wyższa o 7 proc. licząc rok do roku, podała spółka w komunikacie. >>>>

Kofola

Kofola zawarła umowę subskrypcyjną z organizatorami emisji obligacji spółki - Česká spořitelna a.s. oraz PPF banka a.s. dotyczącą objęcia przez nich łącznie 110 obligacji o łącznej wartości nominalnej 330 mln czeskich koron, podała spółka w komunikacie. „Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje zostaną zaoferowane do objęcia wyłącznie przez osoby wytypowane przez organizatorów emisji" – czytamy w komunikacie. Pod koniec września Kofola podjęła uchwałę o prywatnej emisji 5-letnich obligacji o łącznej wartości 330 mln CZK. Celem emisji jest dywersyfikacja źródeł finansowania i refinansowanie części dotychczasowego zadłużenia. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenia obligacji na rynek regulowany Praskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Grupa Belvedere, Sobieski

Warszawa, 03.10.2013 (ISBnews) – Krzysztof Tryliński, prezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Belvedere, notowanej na GPW pod nazwą Sobieski, złoży odpowiednio walnemu zgromadzeniu i zarządowi spółki dymisje z pełnionych przez siebie funkcji, podała spółka w komunikacie.>>>>

Kruk

Kruk podjął uchwały o dojściu do skutku emisji niezabezpieczonych 15 tys. obligacji serii R4 oraz 25 tys. papierów dłużnych serii S1 o łącznej wartości 40 mln zł, podała spółka w komunikacie. „Zgodnie z uchwałami, zarząd spółki stwierdził, że emisje obligacji doszły do skutku i że zostało przydzielonych:
- 15.000 obligacji serii R4, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 15.000 tys. zł.
- 25.000 obligacji serii S1, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 tys. zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25.000 tys. zł" – czytamy w komunikacie. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie stopy WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o 450 punktów bazowych, podano również.

Erbud

Deptak Projekt P2, spółka w której Budlex - spółka zależna Erbudu - posiada 50% udziałów, zawarła ze spółką Eiffage Polska Budownictwo umowę o generalne wykonawstwo projektu komecyjno – biurowego w Poznaniu o wartości 8,87 mln euro, podał Erbud w komunikacie. „Przedmiot kontraktu: budowa budynku handlowo-usługowo-biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Wartość kontraktu: 8.875.935 euro. Miejsce realizacji kontraktu: ulica Półwiejska w Poznaniu. Termin realizacji: do 1.12.2014r. w stanie surowym zamkniętym" – podano w komunikacie.

ATM, mPay

ATM przystąpił do sprzedaży wszystkich posiadanych 42,927 mln akcji spółki mPay, stanowiących 95,8% kapitału i głosów, podał ATM w komunikacie. >>>>