"Pomimo tego, że zwykle trzeci, wakacyjny kwartał w naszej branży należy do przeciętnych pod względem sprzedaży, spółka wypracowała rekordowe przychody, najwyższe w całej swojej historii. Z tym większym entuzjazmem i dobrze przygotowani spoglądamy na możliwości osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w najlepszym, czwartym kwartale, który zazwyczaj jest o ponad 50% lepszy od wyników trzeciego kwartału" - powiedział prezes Komputronika Wojciech Buczkowski, cytowany w komunikacie.

W II kwartale roku obrachunkowego (III kw. kalendarzowy) przychody wyniosły 400,3 mln zł wobec 246,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 62,5%). Narastająco, po dwóch kwartałach roku obrotowego 2013/2014, spółka osiągnęła przychody o wartości 754,2 mln zł (wzrost o 61,3%), podano również.

W samym wrześniu Komputronik wypracował, według wstępnych danych i z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów i premii posprzedażnych od producentów, w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości 11,6 mln zł. Narastająco, w okresie od kwietnia do września 2013 roku szacunkowy zysk handlowy wyniósł 56 mln zł, wobec 42,2 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o ponad 33%.

"Komputronik notuje wzrosty we wszystkich kanałach sprzedaży, także we wszystkich spółkach zależnych - przy czym największy udział we wzroście ma rozwój sprzedaży zagranicznej. Widzimy też ożywienie wśród większych klientów biznesowych, ruszyła realizacja nieco większych projektów, a dynamika wzrostu przychodów w tym segmencie przekracza już 20%. Pozytywnie zaskoczyły nas wyniki sprzedaży komputerów klasy PC - sprzedaż laptopów wzrosła we wrześniu o niemal 28%, odnotowaliśmy także wzrost sprzedaży desktopów Komputronik o blisko 30%" - powiedział Buczkowski.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na GPW od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Komputronik, do której należy również Benchmark Sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. Po trzech kwartałach roku finansowego 2012/2013 (tj. 1 kwietnia - 31 grudnia 2012 r.) Komputronik miał 864 mln zł skonsolidowanych przychodów.