To cena jaką akcjonariusze muszą zapłacić za uzgodnione niedawno warunki nowego programu restrukturyzacji.

Szczegóły uchwał NWZ, które rozstrzygnie sprawę 12 listopada w pierwszych minutach nie wystraszyły jednak właścicieli akcji spółki. Dopiero po kilkudziesięciu minutach kurs spadł o blisko 10 proc. Jeżeli w listopadzie akcjonariusze wyrażą zgodę na podwyższenie kapitału do końca lutego 2014 r. na rynku może pojawić się ponad 1,1 mld nowych akcji. Obecnie kapitał firmy składa się z 1,3 mld akcji.

- Chcemy osiągnąć konwersję długu na kapitał na poziomie co najmniej 150 mln zł, oraz pozyskać nowe środki w kwocie około 30 mln zł – zapowiada Robert Bednarski, wiceprezes Polimex-Mostostal.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce i umożliwienie konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy spółki przewidziano w kilku krokach. Do 30 listopada spółka zamierza zamienić na akcję około 20 mln zł długu; do końca roku kolejne 30 mln zł; wreszcie do końca lutego 2014 r. aż 100 mln zł. W tym celu spółka wyemituje do 133,4 mln nowych akcji serii P oraz 812,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz do 187,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii 2. Nie podano ceny emisyjnej 133,4 mln nowych akcji, bo ich ostateczną wartość jest uzależniona od kwoty roszczeń zgłoszonych przez wierzycieli. Z porozumienia z wierzycielami wynika jednak, że nie może to być więcej niż 20 mln zł. Znane są za to wartości warrantów: pierwsza seria została wyceniona na 25 groszy, druga na 20 groszy. Wiadomo ponadto, że druga seria warrantów skierowana jest do inwestorów i to ona ma dać 30 mln zł, o których wspomniał Bednarski.

Oprócz warrantów, które będą mogły być wyemitowane na podstawie decyzji NWZ, w posiadaniu warrantów subskrypcyjnych upoważniających do objęcia około 209 mln akcji spółki serii O po cenie średniej z 40 ostatnich notowań, jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Warranty te były emitowane na podstawie uchwały NWZ, które odbyło w dniu 15 października 2012 r. Na podstawie jego uchwał ARP jest uprawniona dodatkowo do otrzymania waranów upoważniających do objęcia akcji serii O, w liczbie ok. 47,6 mln szt.

>>> Czytaj także: Spółka zależna Polimeksu złożyła wniosek o upadłość likwidacyjną