Rada nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych zgodziła się na utrzymanie skróconego harmonogramu sesji. Do końca 2014 r. notowania będą się kończyć o godz. 17.05. Potrzebna jest jeszcze zgoda Komisji Nadzoru Finansowego.
Sesje na GPW kończą się o godz. 17.05 od połowy kwietnia. Skrócony harmonogram miał obowiązywać do końca tego roku. O tym, czy sesja od stycznia wróci do starego haromonogramu i będzie się kończyć o godz. 17.30, GPW miała zdecydować po konsultacjach z przedstawicielami rynku kapitałowego.
Instytucje finansowe, szczególnie brokerzy, od dawna są zwolennikami utrzymania skróconych notowań. Biura maklerskie domagają się nawet dalszego ograniczenia długości sesji. Niedawno Izba Domów Maklerskich zaapelowała do GPW o skrócenie handlu do godz. 16.30. Sesje na rynku akcji zaczynają się o godz. 9.00.
W opozycji do instytucji są inwestorzy indywidualni. Z badań reprezentującego ich stowarzyszenia wynika, że największa grupa drobnych graczy, ponad 40 proc., życzyłaby sobie, aby sesja kończyła się o 17.30.