Czołowe miejsca w rankingu wykonawców kontraktów drogowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) znalazły się następujące firmy: Doprastav, Intop Tarnobrzeg, Przedsiębiostwo Robót Drogowych i Mostowych (PRDiM), Polimex-Mostostal oraz Sando Budownictwo Polska.

Kolejne miejsca w kategorii "zielonej" (firmy, w których procent zbadanych próbek niespełniających wymagań był mniejszy niż 15 proc.) zajęły: Budimex, Heilit + Woerner Budowlana, J&P Apax General Contractors oraz FCC Construccion.

W kategorii "żółtej" (firmy, w których procent zbadanych próbek niespełniających wymagań mieścił się w przedziale 15-25 proc.) znaleźli się kolejno: Strabag, Mota-Engil Central Europe, Skanska, Cardo-Mosty, Pol-Aqua, Mostostal Warszawa oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie.

Kategoria "czerwona" (firmy, w których procent zbadanych próbek niespełniających wymagań przekroczył 25 proc.) objęła następujące podmioty: Dragados, Eurovia Polska, Salini Polska, Bogl a Krysl, Porr Polska oraz Bilfinger Infrastructure.  

>>> Zobacz też, jakie są plany budowy dróg ekspresowych w Polsce do 2015 roku