Największy nominalny przyrost zadłużenia w 2013 r. odnotowano wobec krajowego sektora bankowego - o 24,9 mld zł do 123,5 mld zł.

Krajowy sektor pozabankowy (w tym przede wszystkim OFE, zakłady ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne) posiadał instrumenty dłużne o wartości 280,3 mld zł, podał resort w komunikacie.

Przy tym udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym od końca 2012 r. spadł z 35,1 proc. do 33,1 proc..