– Przygotowujemy się do przeprowadzenia mystery shopping, czyli badania, w którym podstawiony klient będzie sprawdzał, jak wygląda proces sprzedaży ubezpieczeń z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w bankach, placówkach ubezpieczycieli oraz multiagencjach – informuje Marcin Łuczyński, członek zarządu PIU. – Mamy już wyselekcjonowaną grupę firm, w której badanie zostanie przeprowadzone – dodaje. Nie chce jednak zdradzić, które to firmy.
Izba chce sprawdzić, czy informacje przekazywane klientom podczas sprzedaży ubezpieczeń z UFK są pełne, prawdziwe i czytelne. – Planujemy dwie fale badania – w I kw. 2014 r. oraz w I kw. 2015 r. – tłumaczy Łuczyński. – Oczekujemy, że druga fala da nam odpowiedź, jak skuteczne jest wprowadzenie przez zakłady ubezpieczeń karty produktu dla polis z funduszem kapitałowym oraz rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk informacyjnych, jaką przyjęliśmy w tym roku – dodaje.
W sumie odbędzie się ok. 700 spotkań ze sprzedawcami. Po każdym z nich klient będzie musiał wypełnić kwestionariusz dotyczący procesu sprzedaży ubezpieczenia. Wszystkie ankiety trafią następnie do analizy.

>>> Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie przystąpią w wyznaczonym przez Polską Izbę Ubezpieczeń terminie do jej rekomendacji dobrych praktyk informacyjnych. Nie wszystkie polisy z UFK będą bezpieczne

Reklama
– Polskim badaniem mystery shopping zainteresował się Gabriel Bernardino, szef Europejskiego Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych – zdradza wiceprezes. – Podczas ostatniego spotkania z przedstawicielami PIU uznał, że nasza rekomendacja może być wzorem do przygotowania standardów informacyjnych – dodał.
Badanie i karta produktu dla polis z funduszami kapitałowymi mają stanowić odpowiedź ubezpieczycieli na rosnącą liczbę skarg klientów. Zarzucają oni agentom nierzetelne informowanie o tym, że zerwanie umowy w ciągu pierwszych dwóch lat wiąże się praktycznie z utratą całej zainwestowanej kwoty. Kupujący nie zdawali sobie też sprawy, że tego typu polisa wymaga regularnych wpłat.
W ciągu ostatniego roku liczba skarg na polisy inwestycyjne z UFK wzrosła trzykrotnie. Tylko w III kw. 2013 r. rzecznik ubezpieczonych odnotował 920 skarg na UFK, podczas gdy po III kw. 2012 r. nie było ich więcej niż 300. Rzecznik szacuje, iż procentowy udział skarg na polisy z UFK we wszystkich skargach w ciągu ostatniego roku wzrósł z 2,3 proc. do ponad 7 proc.
Wiele spraw znalazło już finał w sądzie. W ubiegłym tygodniu w jednej z nich Sąd Najwyższy utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok sądu okręgowego oraz apelacyjnego w sprawie prowizji pobieranych przez Nordeę. Pierwszy stwierdził, że wzór umowy nie wyjaśnia, czym dokładnie jest opłata likwidacyjna, bo ubezpieczyciel nie sprecyzował, za co dokładnie jest ona pobierana, a jedynie zaznaczył, że wynika ona z konieczności uniknięcia straty związanej z umową. Sąd apelacyjny, do którego decyzji odwołało się towarzystwo, orzekł ponadto, że stosowane przez Nordeę w umowach postanowienie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta. Ponadto sąd stwierdził, że Nordea naruszyła obowiązek rzetelnego i kompletnego informowania konsumenta o istotnych okolicznościach dotyczących jego praw i obowiązków.
Do sądu trafił też pierwszy zbiorowy pozew przeciw Aegonowi. Poszkodowani domagają się wypłaty blisko 1,8 mln zł. Kancelaria LWB, która reprezentuje 168 klientów towarzystwa, przygotowuje także kolejne wnioski z roszczeniami. W ciągu najbliższych tygodni do sądu ma trafić pozew przeciw Axie, którą skarży 350 osób, i Skandii Życie (pod tym pozwem ma się podpisać 500 klientów).