Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje pięcioletnie serii PS0718 za 102 mln zł wobec oferty 100 mln zł oraz papiery 10-letnie serii WZ0124 za 705 mln zł wobec oferty 700 mln zł, podał resort.

Popyt inwestorów wyniósł odpowiednio: 790 mln zł i 3.155 mln zł.

Cena sprzedaży (taka sama, jak na przetargu głównym) wyniosła odpowiednio: 951,00 zł i 966,00 zł.

Na dzisiejszym przetargu głównym Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje tych serii o łącznej wartości 5.206 mln zł wobec oferty wynoszącej 3.000-5.000 mln zł, podał resort w komunikacie. Popyt wyniósł łącznie 8.866 mln zł.

>>> Ministerstwo Finansów ostrożnie planowało sprzedać w czwartek obligacje o wartości od 3 do 5 mld zł. Asekuranctwo okazało się jednak zbędne.