Według niego pozwala to dopasowywać podaż obligacji do zmiennych warunków rynkowych, jakie w ostatnich dniach dotknęły również polski rynek finansowy.

"Podaż na pierwszym przetargu ograniczyliśmy do maksymalnie 4 mld zł oferując papiery najmniej wrażliwe na zawirowania rynkowe. Strukturę podaży na drugim przetargu uzależniamy od stopnia umocnienia się rynku obligacji w jego poszczególnych segmentach. Odreagowanie spadków cen obligacji występuje od dwóch dni i chcemy ten proces wspierać" - powiedział Marczak cytowany w komunikacie.

>>> Polecamy: Goldman Sachs: Polski rynek obligacji skarbowych ucierpi na zmianach w OFE

Dyrektor dodał, że od 17 lutego BGK będzie mógł zawierać transakcje typu Sell-Buy-Back. Transakcje te mają wspierać mechanizm rozrachunku transakcji na obligacjach skarbowych w sytuacji ograniczonej dostępności obligacji danej serii na rynku wtórnym w efekcie występowania przewagi popytu nad podażą.

"Mamy nadzieję, że wkrótce zaistnieją przesłanki do zawierania takich transakcji. BGK będzie dysponował odpowiednią pulą obligacji, które będzie mógł pozyskiwać w ramach transakcji z Ministerstwem Finansów, które to transakcje byłyby lustrzanym odbiciem transakcji zawieranych przez BGK z dealerami skarbowych papierów wartościowych" - zapewnił Marczak.

W jego ocenie resort w dalszym ciągu nie widzi potrzeby powrotu do emisji bonów skarbowych i jednocześnie nie wyklucza takich emisji w uzasadnionych rynkowo lub budżetowo sytuacjach.

"W grudniu portfel obligacji skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrósł o 1,1 mld zł, a w całym 2013 r. o 2,7 mld zł. W styczniu saldo napływu kapitału zagranicznego na rynek pierwotny i wtórny obligacji skarbowych było dodatnie, choć na poziomie istotnie niższym od wartości wykupionych od inwestorów zagranicznych obligacji. W styczniu zapadły obligacje OK0114 będące w portfelach inwestorów zagranicznych o wartości 8,3 mld zł. Środki z tego wykupu pozostały w Polsce i są sukcesywnie inwestowane w nowe obligacje" - podsumował Marczak.

Ministerstwo Finansów poinformowało w piątek, że komunikat w sprawie podaży skarbowych papierów wartościowych w lutym 2014 r. opublikowany zostanie 4 lutego. Zwykle informacje o podaży papierów na kolejny miesiąc publikowane są ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca.

>>> Czytaj też: Tusk: Złoty nie jest obiektem ataku spekulantów

Resort podał też dziś rano, że zgodnie ze znowelizowanym ostatnio prawem, otwarte fundusze emerytalne (OFE) przekazały wczoraj do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) aktywa o wartości 153,15 mld zł. Przekazane skarbowe papiery wartościowe miały wartość 130,19 mld zł.

Po styczniowych przetargach obligacji skarbowych Ministerstwo Finansów ogłosiło, że sfinansowało już ponad 50% całorocznych potrzeb pożyczkowych.