Spółka opublikowała właśnie dokument informacyjny. Zapisy na akcje zostaną przeprowadzone w dniach 25 czerwca - 17 lipca br. Kool2Play chce zadebiutować na rynku NewConnect w III kwartale bieżącego roku.

"Środki z emisji przeznaczymy na zakończenie produkcji gry 'Uragun', która jest obecnie naszym priorytetem, a także na produkcję gier 'City of Mind' i "Restoration' - powiedział prezes Marcin Marzęcki w trakcie wideokonferencji.

Ponadto spółka chce przeznaczyć pozyskane środki na rozwój swojej bieżącej działalności operacyjnej oraz podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej - agencję marketingową Kool Things.

Prezes zapowiedział, że early access gry "Uragun" przewidziany jest w III kwartale 2020 roku, a jej premiera w I kwartale 2021 roku.

"Realnym celem jest sprzedaż 100 tys. egzemplarzy gry w ciągu 12 miesięcy, jako że potencjał sprzedaży na PC oceniamy na 300-400 tys. egzemplarzy. A trzeba pamiętać, że to jednak przede wszystkim gra konsolowa, więc to sprzedaż na konsole będzie miała wyraźny i duży udział w całości sprzedaży" - powiedział.

Jak zaznaczył, po sprzedaży całej serii D akcji spółki, kapitalizacja Kool2Play wyniesie około 20 mln zł.

"Szacuję, że debiut na NewConnect nastąpi zapewne po wakacjach. Rynek NewConnect jest dla nas przystankiem, bo celem jest tworzenie możliwie dużych produkcji i trafienie na GPW" - dodał Marzęcki.

Zapewnił jednocześnie, że jest zwolennikiem rozwoju organicznego.

"Kontrolujemy koszty i uważamy na wydatki, dlatego większe zatrudnienie i większe produkcje - tak, ale w perspektywie na pewno dłuższej niż 3-4 lata" - podsumował.

Szef spółki poinformował również, że w 2019 roku Kool2Play miało 3,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, głównie z działalności agencji Kool Things, oraz 277 tys. zł zysku.

Kool2Play jest też beneficjentem licznych grantów. W ostatnich miesiącach spółka otrzymała dotację NCBR z programu GameINN na projekt: Opracowanie innowacyjnych modułów gry, opartych na sztucznej inteligencji wirtualnych postaci (agentów) pozwalających na symulację ich realistycznych zachowań i interakcji z graczem, w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020. W związku z zawartą umową spółka uzyskała dofinansowanie w kwocie 1 676 730 zł. Dodatkowo Kool Things pozytywnie przeszedł postępowanie w ramach konkursu Szybka Ścieżka dla Mazowsza. Spółka Kool Things oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie w wysokości 1 902 490 zł.

Kool2play to warszawski deweloper gier komputerowych. W grupie ma agencję marketingu gamingowego Kool Things.

(ISBnews)