"PKP Cargo, zgodnie z zapowiedziami z prospektu emisyjnego, wypłaci dywidendę z zysku za 2013 r. w wysokości 35-50 proc. zysku netto" - powiedział Karnowski dziennikarzom podczas Gospodarczego Trójkata Weimarskiego.

Karnowski dodał, że ostateczna decyzja co do jej wysokości zostanie podjęta przez nowy zarząd spółki, który zostanie wybrany w połowie kwietnia. Na dziś wybrany został tylko prezes, którym jest Adam Purwin.

W okresie I-III kw. 2013 r. spółka miała 4,60 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 253,42 mln zł zysku rok wcześniej.

PKP Cargo działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnych, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (60% udziału w rynku) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2012 roku, spółka przewiozła ok. 117 mln ton ładunków. Przewoźnik zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r.