Zysk operacyjny wyniósł 8,67 mln zł wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 210,51 mln zł w 2013 r. wobec 210,83 mln zł rok wcześniej.

Według zaktualizowanej prognozy spółki, skonsolidowane przychody planowane są na 202,3 mln zł w 2013 roku, 250,1 mln zł w 2014 i 364,5 mln zł w 2015 roku. EBITDA na poziomie grupy ma wynosić odpowiednio: 14,3 mln zł, 23,1 mln zł i 29,7 mln zł. Na poziomie zysku netto grupy, spółka prognozuje odpowiednio 7,4 mln zł w 2013 roku, 9,5 mln zł w 2014 roku i 14,3 mln zł w 2015 roku.

W listopadzie ub.r. notowana na NewConnect spółka zawiesiła ofertę akcji serii E, związaną z planowanym przejściem na rynek główny warszawskiej giełdy. Zarząd podkreślał, że jego intencją jest jedynie krótkoterminowe zawieszenie oferty.

W skład Grupy Kapitałowej Tele-Polska Holding wchodzi pięć firm  (e-Telko Sp. z o.o., Teltraffic Sp. z o.o.. DiD Sp. z o.o., TelePolska Sp. z o.o., Mail-box Sp. z o.o.), świadczących pełen zakres usług telekomunikacyjnych klientom indywidualnym, biznesowym, instytucjom publicznym oraz operatorom telekomunikacyjnym.