Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie zamierza obniżać bazy zasobowej, poinformował zastępca prezesa spółki Jerzy Borecki. JSW wyda 1,7 mld zł na inwestycje w 2014 r. "Jastrzębska Spółka Węglowa na bieżąco analizuje swoją bazę zasobową pod względem wielkości i opłacalności eksploatacji. Nie ma żadnych przesłanek, aby w obecnej sytuacji spółka miała dokonywać jakichkolwiek korekt w tym zakresie" - powiedział Borecki "Parkietowi". Nakłady inwestycyjne JSW wzrosną o 21%, do 1,7 mld zł w 2014 r. Najważniejsze projekty dotyczą kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Chodzi m.in. o budowę nowych szybów i modernizację dotychczasowych, czytamy w materiale.

Point Group

Platforma Mediowa Point Group (PMPG) sporządzi prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej na rok 2014 najpóźniej do 15 marca, podała spółka. "Na mocy przedmiotowej uchwały zarząd emitenta postanowił o przekazaniu prognozy do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po jej sporządzeniu" - czytamy w komunikacie. W styczniu prezes PMPG Michał M. Lisiecki poinformował agencję ISBnews, że tegoroczne szacunki powinny być znacząco lepsze od ubiegłorocznych. Grupa rozmawia też o zaangażowaniu w projekt telewizyjny.

Astarta

Astarta Holding odnotowała zysk EBITDA w wysokości 63 mln euro w 2013 r. (wobec 85 mln euro w 2012 r.), przy 368 mln euro przychodów (wobec odpowiednio 354 mln euro w 2012 r.), wynika z wstępnych danych zaprezentowanych przez spółkę. >>>>

Tele-Polska Holding

Tele-Polska Holding odnotowało 5,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 7,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PCC Rokita

Chemiczna spółka PCC Rokita, obecna od 2011 r. na rynku kapitałowym jak emitent obligacji, planuje przeprowadzić publiczną ofertę akcji i wprowadzić je do obrotu na rynku regulowanym warszawskiej giełdy, podała spółka. Taką decyzję podjęło w piątek walne zgromadzenie spółki, której jedynym akcjonariuszem jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Z kolei jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Waldemar Preussner. >>>>

Budimex

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2013 roku wyniósł 4,3 mld zł, podała spółka. >>>>

Budimex odnotował 300,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 185,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Budimex, po sprzedaży spółki Danwood oraz możliwej sprzedaży Elektromontażu, spodziewa się spadku przychodów w 2014 r., poinformował prezes Dariusz Blocher. W jego ocenie, ubytki te zostaną zrekompensowane poprawą w segmencie budowlanym, ale proces powrotu do poziomu 6 mld zł rocznie rozpocznie się w 2015 r. i może potrwać nawet 4 lata.>>>>

PGZ

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad 12 spółkami sektora przemysłu obronnego, poinformował Urząd. Wniosek wpłynął 20 lutego, sprawa jest w toku, podano na stronie internetowej UOKiK.

Robinson

Brytyjski Robinson PLC ma warunkową umowę nabycia polskiego producenta opakowań plastikowych Madrox za 13,2 mln GBP, poinformował prezes Robinson Richard Clothier. "Transakcja jest zgodna z naszą strategią rozwoju w Europie Środkowej poprzez selektywne akwizycje lokalnych producentów opakowań dla silnych marek. Da nam to istotną pozycję na rosnących rynkach opakowaniowych regionu" - powiedział Clothier, cytowany w komunikacie. "Robinson zapłaci 10,6 mln GBP gotówką i kredytem bankowym zabezpieczonym na nieruchomości. Reszta zostanie zapłacona, jeśli polska spółka osiągnie założone szacunki finansowe w 2015" – czytamy w informacji. Madrox to warszawski dostawca opakowań plastikowych dla segmentów: chemii gospodarczej, kosmetycznego, artykułów spożywczych. Akwizycja ma być sfinalizowana w maju.

Lotos

Na obszarze należącej do Lotos Exploration & Production Norge koncesji na Morzu Północnym potwierdzono występowanie ropy naftowej. >>>>

Comarch

Comarch zdecydował o założeniu spółki i otwarciu biura w Chile. Nowe biuro w Chile ma odpowiadać za lokalną sprzedaż systemów IT dla operatorów telekomunikacyjnych oraz rozwiązań do zarządzania relacjami z klientem i marketingiem dla dużych firm, poinformował Andrzej Przewięźlikowski dyrektor rozwiązań lojalnościowych w Comarchu. >>>>

Cinema City

Akcjonariusze Cinema City International N.V. zgodzili się na przeniesienie przez spółkę na Cineworld Group plc wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Cinema City International N.V. (…) postanawia wyrazić zgodę na przeniesienie przez spółkę wszystkich akcji w kapitale zakładowym Cinema City Holding B.V., spółki całkowicie zależnej, posiadającej całość aktywów kinowych w chwili finalizacji takiego przeniesienia, na Cineworld Group plc lub innego podmiotu (będącego spółką prawa angielskiego całkowicie zależną od Cineworld) wskazanego przez Cineworld, w zamian za wynagrodzenie pieniężne oraz przydział i emisję na rzecz spółki akcji zwykłych w kapitale zakładowym Cineworld (stanowiących 24,9% kapitału zakładowego Cineworld po dokonaniu takiego przydziału i emisji) na warunkach przewidzianych w umowie połączenia (combination agreement) zawartej przez spółkę oraz Cineworld" - czytamy w uchwale.

ZA Puławy

Grupa Azoty Puławy podpisała umowę z Vattenfall Energy Trading na dostawy gazu ziemnego, poinformował wiceprezes spółki Wojciech Kozak. Umowa obowiązuje do końca 2014 r., a jej szacunkowa wartość wynosi 90 mln zł. "Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości pojawiające się na rynku dla zoptymalizowania zaopatrzenia naszej firmy w surowiec gazowy oraz zminimalizowania kosztów jego zakupu. Zawierane kontrakty dają w tym względzie pewne korzyści wynikające choćby ze zróżnicowania punktów wejścia do systemu przesyłowego" - powiedział Kozak, cytowany w komunikacie. Dodał, w tym roku dostawy gazu z za zachodniej granicy wyniosą do 20% ogólnego zużycia gazu w ZA Puławy. Podkreślił jednak, że podstawowym partnerem dla firmy pozostanie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i jego udział w dostawach gazu nadal będzie większościowy.

Erbud

Erbud podpisał ze spółką Promenady II VD umowę na budowę zespołu budynków mieszkalnych we Wrocławiu o maksymalnej wartości 30,6 mln zł, podała spółka. Przedmiotem kontraktu jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym. Wykonawca będzie miał 66 tygodni na uzyskanie świadectwa przejęcia robót, licząc od dnia otrzymania nakazu rozpoczęcia prac.

Warimpex

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft pomyślnie uplasował obligacje korporacyjne o łącznej wartości nominalnej 9,0 mln zł (ok. 2,16 mln euro) i wartości jednej obligacji wynoszącej 500.000 zł (około 120.000 euro) oraz z czteroletnim terminem wykupu, podała spółka. "Obligacje będą podlegać wykupowi w kwocie stanowiącej 100% ich wartości nominalnej powiększonej o naliczone i niewypłacone na chwilę wykupu odsetki. Odsetki od obligacji będą naliczane w oparciu o stawkę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 6,0% w stosunku rocznym i będą płatne w okresach półrocznych, dnia 31 sierpnia oraz 28 lutego każdego roku po dacie emisji" - czytamy w komunikacie. Warimpex zamierza przeznaczyć ok. 30% środków pozyskanych z emisji na dokończenie bieżących inwestycji oraz rozwój nowych projektów, oraz ok. 70% na refinansowanie istniejącego zadłużenia spółki, podano także.