Taką decyzję podjęło w piątek walne zgromadzenie spółki, której jedynym akcjonariuszem jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Z kolei jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Waldemar Preussner.

"W naszej strategii finansowania rozwoju widzimy miejsce zarówno dla kredytów bankowych, finansowania obligacyjnego, jak też pozyskiwania środków poprzez emisję akcji. Struktura oferty nie jest jeszcze ustalona" - powiedział wiceprezes PCC Rokita Rafał Zdon, cytowany w komunikacie.

Długoterminowa strategia biznesowa PCC Rokita zakłada m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych. Spółka zamierza skoncentrować się na rozwoju produktów specjalistycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu udziału w portfelu produktów standardowych. Nowe produkty specjalistyczne będą produkowane przede wszystkim dla branży meblarskiej, budowlanej i samochodowej. Umożliwi to spółce umocnienie pozycji w krajach o rozwiniętym przemyśle meblarskim (m.in. Polska, Niemcy, Włochy) oraz rozwój sprzedaży poza Europą (głównie w Turcji i Azji Południowo-Wschodniej), podano w materiale.

"Planowane inwestycje wiążą się także ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych, umożliwią nam mocniejsze zaangażowanie we wszystkich segmentach rynku poliuretanowego. Ponadto będziemy mogli wykorzystać efekt silniejszej  integracji pionowej polegający na fakcie, że produkowane przez nas poliole są również surowcem do wytwarzanych przez nas systemów poliuretanowych_ powiedział prezes PCC Rokita Wiesław Klimkowski, cytowany w komunikacie.

Spółka zaznacza, że biznes poliuretanów już od kilku lat jest intensywnie rozwijany w całej Grupie PCC. W ciągu ostatnich 7 lat inwestycje w jego rozwój wyniosły ok. 140 mln zł. Od 2006 r. zdolności produkcyjne zwiększyły się ponad trzykrotnie i obecnie wynoszą 100 kt/rok w przypadku polioli i 20 kt/rok w przypadku systemów poliuretanowych.

"W ciągu najbliższych trzech lat planujemy przeznaczyć na rozwój tego obszaru biznesu ok. 50 mln zł, z czego ok. 30 mln zł to projekty planowane na najbliższe 1-1,5 roku. W 2016 r. PCC Rokita chciałaby osiągnąć w obu grupach produktów odpowiednio poziomy ok . 130 kt/rok i 60 kt/rok" - wskazał Zdon.

Grupa Kapitałowa PCC Rokita produkuje poliole w jednym z trzech kompleksów produkcyjnych - Kompleksie Rokopole. Systemy poliuretanowe produkowane są natomiast przez spółkę zależną PCC Prodex. Spółka ta poza dwoma zakładami produkcyjnymi w Polsce (Żółwin i Mysłowice), posiada już zakłady produkcyjne na Białorusi (PCC Prodex-Bel) i w Niemczech (PCC Prodex GmbH) oraz rozwija sieć System House, czyli zakładów zlokalizowanych blisko klientów, łączących kompetencje sprzedażowe oraz badawczo-rozwojowe. Każdy oferowany przez System House produkt jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby klienta i dostosowany do procesu produkcyjnego prowadzonego na jego urządzeniach, podano w materiale.

"Według naszych analiz sprzedaż systemów poliuretanowych w kolejnych latach będzie się dynamicznie rozwijała, a posiadanie pełnego portfela poliolowego pozwoli nam ten rozwój przyspieszyć, zwłaszcza w zakresie produktów specjalistycznych" - skonkludował Zdon.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.