Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest obniżenie o 7 pkt proc. progów zadłużeniowych w stabilizującej regule wydatkowej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

W projekcie zapisano, że progi obniżone będą o 7 pkt proc., czyli próg 50 proc. PKB zastąpiony zostanie progiem 43 proc. PKB, a próg 55 proc. PKB - progiem 48 proc. PKB. Progi te będą stanowiły uzupełnienie zapisanych obecnie w ustawie o finansach publicznych progów 55 proc. PKB i 60 proc. PKB (zapis również w Konstytucji RP), podano w komunikacie.

"Wejście w życie przepisów przebudowujących system emerytalny spowodowało, że relacja państwowego długu publicznego do PKB uległa zmniejszeniu. Było to możliwe dzięki przekazaniu przez OFE do ZUS aktywów o wartości 153,2 mld zł (odpowiada to 51,5 proc. jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków OFE)" - czytamy dalej w komunikacie.

Wartość nominalna przekazanych papierów wartościowych wyniosła łącznie 146,1 mld zł. Skarbowe papiery wartościowe, nabywane przez Skarb Państwa, zostały umorzone, w wyniku czego państwowy dług publiczny obniżył się o 130,2 mld zł, co można przełożyć na ok. 7,6 proc. PKB w 2014 r. prognozowanego w ustawie budżetowej na 2014 r. Na obniżenie długu miały wpływ nie tylko umorzone skarbowe papiery wartościowe, ale również oszczędności wynikające z kosztów ich obsługi, podano w materiale.

"Należy podkreślić, że obniżenie progów o 7 pkt proc. wynika z niepewności co do ostatecznego poziomu relacji państwowego długu publicznego do PKB w 2013 r., poziomu nominalnego PKB w 2014 r. oraz zakresu, w jakim ubezpieczeni skorzystają z możliwości przekazywania nowej składki do OFE" - zastrzeżono dalej.

Reklama

W grudniu 2013 r. weszła w życie ustawa dotycząca finansów publicznych, która wprowadziła stabilizującą regułę wydatkową. Celem reguły jest ograniczenie wzrostu wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych, co zminimalizuje ryzyko destabilizacji finansów publicznych, przypomina CIR.

"Skokowe obniżenie długu publicznego i wprowadzenie reguły stanowią więc dwie główne przyczyny, które zdecydowały o konieczności wprowadzenie zmian do ustawy o finansach publicznych. Przewidują one obniżenie progów relacji państwowego długu publicznego do PKB w mechanizmie korygującym stabilizującej reguły wydatkowej" - czytamy dalej.

CIR podkreśla też, że "obniżenie progów ma na celu ustabilizowanie długu publicznego na niższym poziomie oraz zapewnienie wiarygodności polskiej polityki fiskalnej".

Tymczasem Komisja Europejska jeszcze nie zamknie procedury nadmiernego deficytu przeciwko Polsce. Mimo optymistycznych przewidywań, komisarz do spraw gospodarczych Olli Rehn powiedział, że na razie jest na to za wcześnie. >>> Czytaj więcej

>>> Polska na czele gospodarczego odrodzenia. KE podniosła prognozę. Czytaj więcej

Polska jednym z najlepiej zabezpieczonych państw?

Główny ekonomista banku Societe Generale Jarosław Janecki wyjaśnia, że obniżenie progów to efekt przeniesienia części pieniędzy z Otwartych Funduszy Emerytalnych do ZUSu. Reforma emerytalna spowodowała obniżenie relacji długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto i bez zmiany wysokości progów pojawiłaby się pokusa szybkiego wydania tych pieniędzy - dodał ekspert. Ekonomista przypomina jednak, że znaczenie progów ostrożnościowych zmalało po tym, jak w ubiegłym roku rząd czasowo zawiesił skutki przekroczenia jednego z nich.

Premier zapewnił, że po wejściu zmian w życie Polska będzie jednym z najbardziej zabezpieczonych w całej Europie państw przed nadmiernym zadłużeniem. Donald Tusk wyraził nadzieję, że dobrze wpłynie to na finansową reputację naszego kraju.

>>> Unia da Ukrainie ponad miliard euro już w marcu. Ale stawia warunki. Zobacz jakie