Wynik z tytułu odsetek wyniósł 861,84 mln zł wobec 591,82 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 458,50 mln zł wobec 364,64 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 106,09 mld zł na koniec IV kw. 2013 r. wobec 60,02 mld na koniec IV kw. 2012 r.

W całym 2013 r. bank miał 1982,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1433,85 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2013 r. wyniósł 1611,47 mln zł wobec 1367,59 mln zł zysku rok wcześniej.