Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat odnotował 173,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2013 r. wobec 121,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Cyfrowy Polsat planuje dalszy wzrost przychodów grupy w tym roku (po wzroście o 6% w ub.r.) oraz dalszy wzrost ARPU przy utrzymaniu wysokich marż, podała spółka. Przychody grupy zwiększyły się w ub.r. o 6% r/r do 2,96 mld zł, co Cyfrowy Polsat tłumaczy głównie wzrostem organicznym segmentu klientów indywidualnych, a także zyskiem ze sprzedaży RS TV (spółki zależnej TV Polsat) oraz włączeniem do konsolidacji spółki Polskie Media S.A. (TV4 i TV6). Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec IV kw. 2013 r. utrzymała się na stabilnym poziomie 3.535.045, podano w prezentacji wynikowej. ARPU (średnie przychody na użytkownika) Pakietu Familijnego w ostatnim kwartale wzrosło do 49,8 zł, zaś ARPU Pakietu Mini wzrosło do 13,5 zł.

Liczba użytkowników internetu w ostatnim kwartale wzrosła do 235 tys., a Cyfrowy Polsat stawia sobie za cel dalszy wzrost bazy klientów internetu. "Średniomiesięczna liczba użytkowników witryny/aplikacji Ipla w 2013 r., według naszych danych, wyniosła blisko 3,9 mln" - czytamy dalej w prezentacji.

Cyfrowy Polsat podtrzymał także plany dotyczące terminowego zakończenia transakcji przejęcia Metelem Holding Company Limited, pośrednio kontrolującej Polkomtel, skutecznego refinansowania zadłużenia Cyfrowego Polsatu (w tym spłata obligacji typu PIK grupy Metelem), jak również wypłaty dywidendy, w kwocie nie mniejszej niż 100 mln zł w 2014 r.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, zarząd będzie przedkładać akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 33-66% jednostkowego zysku netto spółki, jeżeli wskaźnik całkowitego zadłużenia grupy kapitałowej spółki dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczy podział zysku, wyniesie poniżej 2,5x.

AB SA

AB SA odnotowało 34,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego spółki 2013/2014 (tj. 1 lipca - 31 grudnia 2013 r.) wobec 26,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zainteresowanie klientów detalicznych komputerami marki Optimus jest tak duże, że właściciel marki - firma AB SA zdecydowała, że rozpocznie także sprzedaż detaliczną obok oferty dla firm.>>>> 

B2B IT, spółka zależna AB, zawarła z Trasko-Inwest umowę na generalne wykonawstwo centrum logistycznego w Magnicach, podała AB. Wartość umowy wynosi 55,7 mln zł netto, "Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja przez generalnego wykonawcę inwestycji polegającej na wybudowaniu centrum logistycznego w Magnicach" - czytamy w komunikacie. Termin realizacji budowy ustalono na 28 maja 2015 roku.

PHN

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 100,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 170,80 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Boryszew

Boryszew odnotował 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 34,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

- Zysk netto Boryszewa za 2014 rok wzrośnie dwucyfrowo, a najmocniejszych wzrostów grupa spodziewa się w segmencie automotive, poinformował prezes Piotr Szeliga.>>>> 

Boryszew oczekuje, że segment automotive osiągnie rentowność EBITDA na poziomie 10% w ciągu 2-3 lat. Spółka podejmie decyzję o uruchomieniu fabryki w Meksyku do końca czerwca, poinformował prezes Piotr Szeliga. „W 2014 i 2015 roku segment automotive będzie dla nas i naszych wyników bardzo ważny. On ma najlepsze perspektywy wzrostu w grupie i z zerowych poziomów rentowności w ciągu 2-3 lat dojdziemy do 10% rentowności na poziomie zysku EBITDA " – powiedział Szeliga podczas konferencji prasowej. „Zapewnienie tej rentowności przy co najmniej 500 mln euro obrotów za 3 lata spowodowałoby, że byłby to największy segment grupy" – dodał.

Asbis

Asbis Enterprises Plc odnotował 4,94 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 4,43 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asbis zakłada wzrost przychodów w bieżącym roku, ale priorytetem jest dalsza poprawa marży brutto i netto, poinformował prezes spółki Sergey Kostevitch. Motorem wzrostu pozostają marki własne grupy.>>>>   

Grupa Azoty

Grupa Azoty osiągnęła szacunkowo w 2013 roku przychody na poziomie 9,82 mld zł, wynik operacyjny w wysokości 702 mln zł i wynik netto na poziomie 713 mln zł, podała spółka. >>>>  

Dom Development

Dom Development odnotował 54,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 91,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Dom Development wnioskuje o przeznaczenie na dywidendę 54,49 mln zł z zysku za 2013 r. oraz z zysków z lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 2,20 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

Dom Development zamierza wprowadzić do oferty w tym półroczu pięć nowych lokalizacji oraz uruchomić kolejne etapy trwających inwestycji, poinformował prezes Jarosław Szanajca. Obecny bank ziemi pozwala spółce na budowę ponad 6 tys. mieszkań, poinformował także. "W pierwszej połowie 2014 roku zamierzamy wzbogacić ofertę o pięć nowych lokalizacji oraz uruchomić kolejne etapy trwających inwestycji. Wierzymy, że długoletnie doświadczenie w połączeniu z atrakcyjną ofertą i zaufaniem klientów pozwoli nam dalej osiągać satysfakcjonujące wyniki i umacniać pozycję rynkową Dom Development S.A. w Warszawie oraz we Wrocławiu" - napisał Szanajca w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.

Dom Development oczekuje, że zysk netto wypracowany w 2014 roku będzie zbliżony do ubiegłorocznego, który wyniósł 54,5 mln zł, poinformował wiceprezes Janusz Zalewski. Wiele jednak będzie zależało od wyników z IV kw. i sytuacji na rynku.>>>>  

Z. Ch. Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police szacują, że osiągnęły w 2013 roku przychody w wysokości 2,46 mld zł, wynik operacyjny na poziomie 56 mln zł i wynik netto na poziomie 50 mln zł, podała spółka. >>>>  

Alior Bank

Alior Bank wprowadził, uzgodnione z nadzorem bankowym, zmiany w zasadach księgowania przychodów związanych z bancassurance, co zwiększy zysk netto za 2013 r. o ok. 18 mln zł, podał bank. >>>> 

Olympic

Olympic Entertainment Group odnotował 25,70 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 24,20 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Pfleiderer Grajewo

Pfleiderer Grajewo odnotowało 31,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2013 r. wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZA Puławy

Zakłady Azotowe Puławy spodziewają się wyraźniej poprawy wskaźników w II połowie roku finansowym 2013/2014, poinformował prezes Grupy Azoty Paweł Jarczewski.>>>>  

Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 19,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego spółki 2013/2014 (tj. IV kw. roku kalendarzowego 2013) wobec 87,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Kofola

Kofola przejęła sieć barów ze świeżymi sokami Mangaloo, poinformował „Parkiet". Gazeta pisze, że najprawdopodobniej to nie koniec zakupów, bo spółka walczy o jak największe udziały rynkowe zarówno poprzez rozwój organiczny, jak i przejęcia.>>>> 

BZ WBK

Bank Zachodni WBK odnotował 651,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 404,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w prezentacji.>>>>  

Zarząd Banku Zachodniego WBK rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1.000,93 mln zł z zysku za 2013 r., co oznaczałoby wypłatę w wysokości 10,70 zł na akcję, podał bank w komunikacie. Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą. >>>>  

Kopahaus

Korporacja Budowlana Kopahaus planuje przejść na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z NewConnect, poinformowała spółka. Zarząd zamierza zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i przygotować harmonogram działań.>>>>  

Robyg

Robyg wyemituje obligacje niezabezpieczone, 4-letnie serii K1 łącznej wartości 45 mln zł, podała spółka.W przyszłości spółka chce jest wprowadzić na Catalyst. "Zarząd Robyg.(...) informuje, iż w dniu 26 lutego 2014 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał (...) ostatecznej rejestracji 450.000,00 obligacji na okaziciela serii K1 spółki o łącznej wartości emisyjnej 45.000.000,00 zł oraz wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100,00 zł każda, które zarząd spółki przydzielił w dniu 25 lutego 2014 roku w ramach oferty prywatnej. W związku z powyższym emisja obligacji doszła do skutku" - czytamy w komunkacie. Obligacje zostały wyemitowane, jako niezabezpieczone. Ostateczny termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 26 lutego 2018 roku. Wykup obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej, podano także.

CEZ

CEZ odnotował 35,88 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 41,43 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

CEZ prognozuje spadek zysku netto w tym roku do ok. 27,5 mld CZK i zysku EBITDA do 70,5 mld CZK z odpowiednio: 35,2 mld CZK i 82,1 mld CZK w 2013 r., podała spółka.>>>>  

PCC Rokita

PCC Rokita złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i planuje przeprowadzenie pierwotnej oferty akcji jeszcze w tym roku, poinformował wiceprezes PCC Rokita Rafał Zdon. >>>>  

Krka

Krka odnotowała 172,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 159,84 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Krka planuje zwiększyć skonsolidowane przychody do 1,245 mld euro w tym roku z 1,201 mld euro w ubiegłym, przy utrzymaniu zysku netto na ubiegłorocznym poziomie (tj. 173 mln euro), podała spółka w komunikacie. Inwestycje mają wzrosnąć do 164 mln euro ze 157 mln euro w ub.r.>>>>  

Platinum Properties Group

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie dopuściła do obrotu akcje serii F spółki Platinum Properties Group od 3 marca, podała Giełda. "Zarząd Giełdy stwierdza, że (...) do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 58.000.871 akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Platinum Properties Group S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w komunikacie. Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 3 marca 2014 r. w trybie zwykłym akcje do obrotu pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych rejestracji tych akcji, podano również.

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 1,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2013 r. wobec 333,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>