W wyniku prowadzonych ustaleń z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) dotyczących sposobu wykonania zaleceń UKNF w zakresie księgowego ujmowania przychodów ze sprzedaży ubezpieczeń zarząd banku podjął decyzję o modyfikacji wprowadzonego w III kwartale 2013 roku podejścia do księgowej ewidencji przychodów z bancassurance powiązanych z produktami kredytowymi, podano w komunikacie.

"W wyniku poczynionych uzgodnień z UKNF zarząd banku postanowił uwzględniać jako przychód rozpoznawany jednorazowo od 12% do 15% przychodów z działalności bancassurance związanych z kredytami gotówkowymi. W IV kwartale 2013 r. wielkość przychodu rozpoznawana jednorazowo z tytułu bancassurance związanych z kredytami gotówkowymi wynosiła 13%" - czytamy w komunikacie.

Powyższa koncepcja zmiany w zakresie założeń modelu wartości godziwej kredytów gotówkowych jest zgodna z wytycznymi UKNF, podkreślono.

Ponadto bank postanowił uwzględniać jako przychód rozpoznawany jednorazowo od 18% do 22% przychodów z działalności bancassurance związanych z kredytami hipotecznymi. W IV kwartale 2013 r. wielkość przychodu rozpoznawana jednorazowo z tytułu bancassurance związanych z kredytami hipotecznymi wynosiła 20%.

"W ocenie zarządu banku zmiana ta oznacza pozytywny wpływ na wynik banku za 2013 rok tj. - wzrost wyniku netto o około 18 mln zł; - zwiększenie poziomu kapitałów własnych banku na dzień 31.12.2012 r. o około 34 mln zł" - napisano w materiale.

Alior Bank podkreśla, że zmiana metody rozliczenia przychodów z bancassurance nie będzie mieć wpływu na realizowany przez bank model biznesowy i potencjał wzrostu.

"Zarząd banku podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wycenę aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 24 mln zł brutto. Wartość powyższego odpisu została określona w oparciu o konserwatywną wycenę wyżej wymienionych aktywów" - podano także.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za 2013 r. uwzględniający zmianę podejścia do ujmowania i rozliczania opłat z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych za rok 2013 opublikowany zostanie 6 marca 2014 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008, a po 22 miesiącach działalności, we wrześniu 2010 roku bank osiągnął próg rentowności operacyjnej. Alior Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.