"Zarząd Polimex-Mostostal S.A. (...), informuje, że w dniu 26 lutego br. powziął informację o tym, że wierzyciel spółki, Firma Budowlano-Drogowa MTM SA (...), złożyła do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z wiedzą spółki, zgłoszona we wniosku o upadłość wierzytelność nie została stwierdzona żadnym tytułem egzekucyjnym, podano także.

"Spółka zamierza podjąć działania prawne zmierzające w szczególności do umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości" - podkreślono także.

W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Pekao SA., PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi wierzytelności z tytułu obligacji o łącznej wartości nominalnej ok. 144 mln zł wstępne, wiążące porozumienie określające warunki drugiego etapu restrukturyzacji finansowej spółki, w tym w sprawie zmian do Umowy ZOZF niezbędnych do wdrożenia drugiego etapu restrukturyzacji.

Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2012 r. przychody spółki wyniosły 4,1 mld zł.