Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2013 r. spadło o 1,8 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosło 838 023,8 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od początku roku zadłużenie w ujęciu złotowym zwiększyło się o 5,6 proc.

Stanowiło to ok. 202,1 mld euro lub ok. 278,2 mld USD, podał resort w komunikacie.

"Wzrost zadłużenia w 2013 r. był głównie wypadkową finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (wzrost długu o 56,6 mld zł) oraz umocnienia się złotego (spadek długu o 1,9 mld zł) i zmiany stanu na rachunkach budżetowych będącej głównie skutkiem przeprowadzonych w grudniu operacji przedterminowego odkupu obligacji" - czytamy w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec grudnia ub.r. 584,27 mld zł i spadło o 1,8 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i wzrosło o 7,6 proc. od końca 2012 r.

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 253,75 mld zł, czyli było o 1,6 proc. niższe niż miesiąc wcześniej i o 1,1 proc. wyższe licząc od końca 2012 r.

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mld zł w grudniu, co oznacza spadek o 6,11 mld zł licząc od końca 2012 r., zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 565,70 mld zł i spadło o 1,6 proc. miesiąc do miesiąca (i wzrosło o 8,8 proc. od końca 2012 r.).

>>> Polecamy: Budowa polskiej elektrowni atomowej: pierwsze oferty droższe niż założenia PGE

Udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa spadł do 51,9 proc. (tj. 434,7 mld zł) w grudniu 2013 r. wobec 54,5 proc. na koniec 2012 r., podało Ministerstwo Finansów.

Największy nominalny przyrost zadłużenia w 2013 r. odnotowano wobec krajowego sektora bankowego - o 27,2 mld zł do 125,8 mld zł.

Krajowy sektor pozabankowy (w tym przede wszystkim OFE, zakłady ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne) posiadał instrumenty dłużne o wartości 277,5 mld zł (wobec 262,9 mld zł na koniec 2012 r.), podał resort w komunikacie.

Przy tym udział inwestorów zagranicznych w długu krajowym od końca 2012 r. spadł do 33,1 proc. z 35,1 proc.

>>> Czytaj też: Według szacunków deficyt budżetu w styczniu 2014 r. wyniósł 5,6 proc. planu