KI Chemistry s.à.r.l., spółka zależna Kulczyk Investments, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 34.781.939 akcji (tj. 66 proc. kapitału) Ciechu po cenie 29,50 zł.

Przyjmowanie zapisów na akcje w ramach wezwania rozpocznie się 25 marca i potrwa do 25 kwietnia br. włącznie, podało Kulczyk Investments.

Transakcja zostanie zrealizowana, jeśli inwestorzy złożą deklaracje sprzedaży akcji w liczbie odpowiadającej przynajmniej 60 proc. kapitału Ciechu, podano w komunikacie.

"Wykorzystując międzynarodowe doświadczenie, chcemy przekształcić Ciech w konkurencyjną i nowoczesną firmę, która dołączy do grona światowych liderów branży. Jesteśmy przekonani, że dzięki globalnej ekspansji Ciechu, m.in. na rynki afrykańskie, będziemy w stanie istotnie zwiększyć wartość spółki, z korzyścią dla akcjonariuszy" - powiedział prezes Kulczyk Investments Sebastian Kulczyk, cytowany w komunikacie.

Reklama

Kulczyk Investments podało, że jego zamiarem jest wspieranie Ciechu w dotychczasowej oraz planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia sytuacji rynkowej oraz finansowej. "Wzywający zamierza dążyć do integracji działalności spółki ze spółkami w ramach swojej grupy kapitałowej oraz poszukiwać synergii po stronie kosztów operacyjnych działania spółek w grupie" - czytamy dalej.

"Wzywający oświadcza, że jego zamiarem jest utrzymanie akcji spółki w obrocie na rynku regulowanym" - podkreślono w materiale.

Łączna wartość wezwania to 1.026,07 mln zł za 66proc. akcji Ciechu. Zakup akcji w ramach wezwania będzie finansowany ze środków własnych Kulczyk Investments oraz kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK S.A., będący częścią Grupy Santander. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest DM BZ WBK, podano także.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Ciech skupia ponad 30 spółek i znajduje się w gronie pięćdziesięciu największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

Kulczyk Investments jest międzynarodową grupą inwestycyjną, działającą globalnie i realizującą projekty w ponad 30 krajach, na czterech kontynentach.

Komentarz

Oferta KI Chemistry na akcje Ciechu jest zdecydowanie za niska. My wyceniamy akcje spółki na 36 zł, czyli znacznie wyżej niż w wezwaniu i niż wynosi cena akcji Ciechu na GPW. Nie wykluczamy, że wycena może jeszcze wzrosnąć po potencjalnej sprzedaży części aktywów, co może istotnie wpłynąć na poprawę bilansu finansowego grupy i obniżenie zadłużenia - komentuje Łukasz Prokopiuk, analityk IDMSA.

Jak zaznacza Prokopiuk, jego zdaniem wychodzenie do inwestorów z tak niska ceną nie było najlepszym ruchem. Wydaje się jednak, że grupa Kulczyk Investments dostrzegła wartość jaka drzemie w spółce.