Po listopadzie deficyt wynosił 38,57 mld zł czyli 74,8 proc. pierwotnego planu przewidzianego w ustawie budżetowej na cały rok.

W całym 2013 r. dochody budżetowe zrealizowano w 101,2 proc., pozyskując 279,15 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 98,2 proc. (tj. 321,34 mld zł), podał też resort w komunikacie.

Przychody z prywatyzacji sięgnęły w tym czasie 4,40 mld zł, tj. 87,9 proc. rocznego planu.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 241,65 mld zł w całym 2013 r., czyli 101 proc. rocznego planu, poinformowało Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody z podatków pośrednich wyniosły 175,37 mld zł (100,8 proc. rocznego planu), w tym dochody z podatku akcyzowego - 60,65 mld zł (101,4 proc. planu).

>>> Polecamy: Resort finansów pracuje nad czarną listą nieuczciwych podatników

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wyniosły w tym czasie 23,08 mld zł (104,9 proc. planu), zaś od osób fizycznych - 41,29 mld zł (101 proc. planu), podał także resort.

Dochody niepodatkowe w tym okresie zrealizowano w 102,9 proc., pozyskując 35,98 mld zł, w tym wpływy z cła wyniosły 2,02 mld zł (101,1 proc. planu).

Sejm znowelizował w ubiegłym roku ustawę budżetową na 2013 r., zwiększając deficyt o ok. 16 mld zł do 51,57 mld zł. W ustawie zapisano, że dochody budżetu państwa wyniosą 275,73 mln zł, a wydatki - 327,29 mln zł.

>>> Czytaj też: Zarobki Polaków pną się w górę, ale jeszcze szybciej rosną podatki i daniny dla państwa