Zarząd GPW rekomenduje walnemu zgromadzeniu wyznaczenie 17 lipca jako dnia dywidendy oraz 5 sierpnia 2014 r. jako dnia wypłaty dywidendy. GPW proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 50,366 mln zł.

- Zarząd Giełdy w dniu 9 kwietnia 2014 r. podjął decyzję w sprawie rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki terminów: 17 lipca 2014 r. jako dnia dywidendy oraz 5 sierpnia 2014 r. jako dnia wypłaty dywidendy – podano w komunikacie. Wcześniej GPW podała, że zarząd proponuje wypłatę dywidendy wysokości 50,366 mln zł, stanowiącej 49,68% zysku netto spółki za rok obrotowy 2013.

W ub.r. akcjonariusze Giełdy podjęli uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2012 r., w tym postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 32,74 mln zł, tj. 0,78 zł na jedną akcję.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.

>>> Czytaj więcej o giełdach na świecie.Spółki technologiczne ciągną Wall Street w górę