Grupa Elektrobudowa prognozuje 23,0 mln zł zysku netto w 2014 r., przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.233,8 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowy SA przewidywany jest na 23,0 mln zł, podała spółka. W latach 2015-2016 zyski mogą być "istotnie wyższe".

Spółka Elektrobudowa, według prognozy, wypracuje 23,6 mln zł zysku netto przy przychodach rzędu 1.180,4 mln zł. Jej zamówienia na 2014 r. określono w kwocie 1.001,5 mln zł.

Przy sporządzaniu prognozy na 2014 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności, zastrzega firma.

"Wysokość portfela zamówień oraz tendencje marż na rynku pozwalają przypuszczać, że lata 2015 i 2016 przyniosą zyski istotnie wyższe od prognozy roku bieżącego" - czytamy w komunikacie.

Elektrobudowa odnotowała 17,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 22,9 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 13,3 mln zł wobec 19,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.