Wcześniej resort podawał, że deficyt na koniec stycznia br. wyniósł 17,49 mld zł, tj. 36,8 proc. rocznego planu.

Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-marzec 2014 roku", że po trzech miesiącach tego roku dochody budżetowe zrealizowano w 24,1 proc., pozyskując 66,97 mld zł, zaś wydatki zrealizowano w 26,0 proc. (tj. 84,47 mld zł).

W końcu stycznia br. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na 2014 rok, w której określono deficyt na poziomie 47,5 mld zł i uwzględniono zmiany w ustawie o otwartych funduszach emerytalnych.