"Zarząd rekomenduje zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 15.221.219,84 zł podzielić w sposób następujący:
• Część zysku netto w kwocie 8.053.377,75 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
• Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,75 zł" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 16.06.2014 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 01.07.2014 rok, podano także.

"Część zysku netto w kwocie 7.167.842,09 zł przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy dalej.

W oddzielnym komunikacie spółka podała, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupę Seco/Warwick tworzy 6 firm produkcyjnych na 4 kontynentach (Polska, USA, Chiny, Brazylia i Indie) i 2 spółki serwisowo-sprzedażowe (Niemcy i Rosja). Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie, a jej skonsolidowane przychody wyniosły 487 mln zł w 2013 r.