"Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash postanowiło, iż zysk netto za rok 2013 w kwocie 90.921.242,87 zł rozdysponowany zostanie w ten sposób, że:

1. kwota 150.351,63 zł przelana zostanie na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 § 1 KSH;
2. pozostała część zysku za rok 2013 w kwocie 90.770.891,24 zł oraz, stosownie do art. 348 § 1 KSH, kwota nie wyższa niż 19.800.000 zł przeniesiona z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 16 maja 2014 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,79 zł na jedną akcję spółki" - czytamy w komunikacie.


Dywidenda będzie płatna do dnia 2 czerwca 2014 roku, podano także.

W ub.r. akcjonariusze Eurocash zdecydowali o wypłacie 90 gr na akcję dywidendy. Łącznie do akcjonariuszy spółki trafiło ponad 124 mln zł, co odpowiada ok. 50% skonsolidowanego zysku netto za 2012 rok.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). Poprzez szereg formatów dystrybucji, Grupa Eurocash koncentruje się na hurtowej dystrybucji produktów FMCG do tradycyjnych sklepów i placówek detalicznych w całej Polsce. Po połączeniu z Grupą Tradis w ramach prowadzonych przez Grupę różnych formatów franczyzowych skupionych jest około 10 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych.