„Łączna wysokość dywidendy: 20.967.360 zł. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,08 zł. Liczba akcji objętych dywidendą: 262.092.000"- podała spółka,

Dzień dywidendy został ustalony na 14 maja, a dzień wypłaty dywidendy na 29 maja 2014 roku.

Robyg odnotował 28,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 24,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 28,64 mln zł wobec 18,72 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 20,68 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2012 r.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku.