"Jak zawsze podkreślam, nasza długoterminowa strategia finansowa bazuje na dywersyfikacji źródeł finansowania działalności. Do tej pory opierała się ona na dwóch filarach - kredytach bankowych oraz emisjach obligacji. Teraz chcemy pozyskać środki w drodze publicznej emisji akcji" - powiedział Zdon, cytowany w komunikacie.

W kwietniu wiceprezes PCC Rokita Rafał Zdon poinformował, że liczy, iż w maju Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzi prospekt emisyjny spółki, a w czerwcu nastąpi jej debiut giełdowy.

KNF zatwierdziła 7 maja br. prospekt emisyjny spółki PCC Rokita. Prospekt został sporządzony w związku z pierwszą publiczną emisją akcji i wprowadzeniem ich do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji została podjęta przez walne zgromadzenie 21 lutego 2014 r. Oferującym będzie DM BDM.

W najbliższych latach spółka planuje m.in. intensywny rozwój segmentu polioli i systemów poliuretanowych, koncentrując się rozwoju produktów specjalistycznych (wyżej marżowych). Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych i poszerzenie portfolio produktów.

PCC Rokita był do tej pory obecna na rynku długu w związku z publicznymi emisjami obligacji kierowanymi do szerokiego grona inwestorów indywidualnych.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Z kolei jedynym akcjonariuszem tej spółki jest Waldemar Preussner.