Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa podsumowała dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej.

Ze statystyk wynika, że dzięki unijnemu wsparciu, nasze rolnictwo jest w coraz lepszej kondycji. Jak mówi prezes Agencji Andrzej Koss, wpłynęła na to między innymi wymiana maszyn rolniczych na nowocześniejsze. Od czasu akcesji naszego kraju do Unii, rolnicy kupili prawie 340 tysięcy nowych urządzeń. Ze statystyk wynika, że co czwarte gospodarstwo, które starało się o dopłaty obszarowe, wymieniało park maszynowy.

Unijne pieniądze zostały także wydane między innymi na modernizacje zabudowań gospodarczych i dopłaty bezpośrednie. Przedstawiciele Agencji mówią także o tym, że w polskim rolnictwie przybyło miejsc pracy. Andrzej Koss wymienił także regiony, w których rozwój jest najbardziej odczuwalny. Chodzi o województwa; wielkopolskie, kujawsko - pomorskie i lubelskie. Prezes ARIMR zaznacza jednak, że także w innych częściach kraju widać postępy.

Ze statystyk wynika, że Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2014 przyniósł wzrost PKB o półtora procent, a także wzrost zatrudnienia o 1,7 procent.

>>> Na terenie Polski zbierana jest największa w Unii Europejskiej ilość wielu popularnych owoców. Zobacz, w których kategoriach jesteśmy niekwestionowanymi liderami.